Tin tức

Tu Luyện

Đăng ngày : 04/02/2022
TÍNH NĂNG TU LUYỆN

 
Kính chào quý Bằng hữu ! 
 
Thời thế loạn lạc, anh tài hào kiệt xuất hiện ngày càng nhiều… thế nhưng liệu có mấy ai dám vỗ ngực tự xưng mình là tuyệt đỉnh cao thủ giữa chốn giang hồ? Bằng hữu là người đam mê võ học và mong muốn một bước vang danh thiên hạ? 

 
Tu luyện là 1 tính năng có nối đi đa dạng với 15 hướng đi khác nhau. Tạo nên sự riêng biệt cho từng cá nhân. 
Để có thể tu luyện Huynh Muội cần có điểm công lực, KNB và điểm kinh nghiệm. Công Lực Đan có rơi tại Boss các phó bản và Boss Dã Ngoại, KNB Huynh Muội có thể đi train dùng exp để đổi or đổi từ vàng. 
 
 
 
 
Tính năng tu luyện bao gồm 15 hướng đi khác nhau :

Ngũ Hành Bảo Điển
Gồm 5 quyển :

+ Lực Bạt Sơn Hề Quyển : Tu cường lực cơ sở
+ Khí Quán Trường Hồng Quyển : Tu nội lực cơ sở
+ Kim Cương Bất Bại Quyển : Tu thể lực cơ sở
+ Hải Nạp Bách Xuyên Quyển : Tu trí lực cơ sở
+ Thật Phong Hóa Ảnh Quyển : Tu thân pháp cơ sở

 
Vô Nhai Di Thư
Gồm 6 quyển :

+ Đào Hải Phiên Giang Quyển : Tu ngoại công cơ sở
+ Tích Thủy Xuyên Thạch Quyển : Tu nội công cơ sở
+ Đồng Tường Thiết Bích Quyển : Tu ngoại thủ cơ sở
+ Khí Định Sơn Hà Quyển : Tu nội thủ cơ sở
+ Bách Bất Thất Nhất Quyển : Tu chính xác cơ sở
+ Cao Phi Viễn Tập Quyển : Tu né tránh cơ sở
 
 
Hạo Thiên Chân Kinh :
Gồm 4 quyển :

+ Thủ Thiếu Dương Quyển : Tu sát thương xuyên thích
+ Túc Thái Âm Quyển : Tu kháng sát thương xuyên thích
+ Nhậm Mạch Quyển : Tu chí mạng
+ Đốc Mạch Quyển : Tu kháng chí mạng

 
 
Tu luyện gồm có 9 cảnh giới tu luyện , khi tu luyện tầng thứ 1 cấp độ hạn chế là cấp 10, tầng 2 – 6 tăng 1 tầng cấp độ hạn chế tối đa là 10 , tầng 7 – 9 tăng 1 tầng cấp độ hạn chế tối đa là 15
Khi cấp độ tu luyện của Bí Kíp tu luyện tăng 1 cấp sẽ tăng thuộc tính tương ứng với người chơi, cấp độ tu luyện thuộc tính càng cao, gia tăng thuộc tính càng nhiều.
Cảnh giới tu luyện max là : 9 tầng và 105 cấp.
 
Huynh Muội hãy  đến NPC Tảo Địa Thần Tăng Lạc Dương (205,312) để tu luyện.