Tin tức

Tính Năng Võ Hồn

Đăng ngày : 16/01/2022
VÕ HỒN
Các hạ đến NPC Vô Nhai Tử ( Tọa độ: 210,310 ) để tiến hành nâng cấp Võ Hồn
Hợp Võ Hồn: Các hạ dùng Võ Hồn có cùng đẳng cấp hợp thành để nâng lên Võ Hồn cấp cao hơn ( tối đa cấp 7 ) và khi VH hợp thành lên cấp 5 sẽ có sẽ có thêm 1 dòng tính năng là Cầm tinh . những ai trang bị Võ Hồn có cầm tinh sẽ gây thêm sát thương lên những người chưa có Võ Hồn cầm tinh .
 
_______________________________________
Mở rộng khung thuộc tính Võ Hồn: Sau khi đã nâng cấp hợp thành của Võ Hồn các hạ dùng Phá Thiên Tiễn để tiến hành mở rộng khung thuộc tính Võ Hồn ( Tối đa 7 khung )
 
_______________________________________
Học tập thuộc tính mở rộng: Sau khi đã mở rộng khung thuộc tính xong thì các hạ dùng sách thuộc tính Võ Hồn để học tập thuộc tính mở rộng cho Võ Hồn
_______________________________________
Thăng cấp thuộc tính mở rộng: Sau khi đã học sách thuộc tính cho Võ Hồn xong thì các hạ tiến hành thăng cấp thuộc tính mở rộng cho Võ Hồn, nguyên liệu để thăng cấp thuộc tính mở rộng là Nhuận Hồn Thạch , với mỗi loại thuộc tính mở rộng sẽ cần loại Nhuận hồn thạch tương ứng
 
Lĩnh kỹ năng võ hồn: Các hạ phải nâng đẳng cấp của võ hồn lên mới có thể lĩnh được kỹ năng võ hồn theo mốc cấp 40, 70,90 sẽ lần lượt nhận được kỹ năng tương ứng với đẳng cấp của Võ Hồn, nguyên liệu để tăng cấp Võ Hồn là Linh Hồn Toái Phiến
_______________________________________
Tẩy kỹ năng Võ Hồn: Sau khi đã lĩnh kỹ năng Võ Hồn nếu các hạ không hợp với kỹ năng đó thì có thể dùng Ức Hồn Thạch để tiến hành tẩy kỹ năng Võ Hồn
_______________________________________
Thăng cấp kỹ năng Võ Hồn: Sau khi đã có đủ kỹ năng Võ Hồn các hạ có thể tiến hành nâng cấp kỹ năng của Võ Hồn ( Tối đa cấp 6 ), nguyên liệu để tăng cấp kỹ năng Võ Hồn là Hồn Băng Châu
Ngoài NPC  Vô Nhai Tử ra thì  NPC  Võ Đồng cũng có những tính năng liên quan đến nâng cấp võ hồn như :
  • Thay đổi thuộc tính mở rộng võ hồn
  • Nhuận hồn thạch hợp thành
  • Hồn băng châu hợp thành
  • Thay đổi võ hồn cầm tinh
  • Trọng tẩy võ hồn trường thành