Tin tức

[Tính Năng] Tu Luyện

Đăng ngày : 28/09/2021

 TÍNH NĂNG VÔ CÙNG HIỆU QUẢ, GIANG HỒ ÍT NGƯỜI BIẾT ĐẾN

Bổn môn xin kính chào các đồng đạo. Hôm nay Bổn môn xin mạn phép được chia sẻ về Tính năng Tu Luyên của TLBB Đào Hoa Kiếm. Một phương pháp gia tăng sức mạnh cực kì hiệu quả mà ít người biết đến.

Tại Lạc Dương NPC Tu Luyện (202,312).

Chọn "Bắt đầu Tu Luyên" như hình ảnh bên dưới. Để tu luyện cần yêu cầu có :

Thứ nhất: Công Lực Đan (Boss + Phó Bản + Train Map PMP)
Thứ hai: KNB (Đổi từ vàng ra hoặc từ EXP ra)
Thứ ba: EXP - Train từ các map

 

 Quyển 1: Ngũ Hành Bảo Điển
 
Khi Tu Luyện sẽ tăng các chỉ số cơ bản của nhân vật như: Cường lực, Nội lực, Thể lực, Trí lực, Thân pháp

Quyển 2: Vô Nhai Di Thư

Khi Tu Luyện sẽ tăng các chỉ số như: Nội Ngoại Công, Nội Ngoại Thủ, Chính Xác, Né Tránh.
Quyển 3: Hồn Thiên Bảo Giám 

Khi Tu Luyện sẽ tăng các chỉ số cơ bản của nhân vật như: Cường lực, Nội lực, Thể lực, Trí lực, Thân pháp.
Khi Tu Luyện Hồn Thiên Bảo Giám Huynh Muội sẽ tăng cường sức mạnh rất nhanh chóng. 

Dưới đây là hiệu quả Tu Luyện theo cấp bậc:

Cấp 1 Tất cả thuộc tính + 10
Cấp 2 Tất cả thuộc tính + 21
Cấp 3 Tất cả thuộc tính + 33
Cấp 4 Tất cả thuộc tính + 46
Cấp 5 Tất cả thuộc tính + 60
Cấp 6 Tất cả thuộc tính + 75
Cấp 7 Tất cả thuộc tính + 91
Cấp 8 Tất cả thuộc tính + 108
Cấp 9 Tất cả thuộc tính + 126
Cấp 10 Tất cả thuộc tính + 145

Cấp 11 Tất cả thuộc tính + 165
Cấp 12 Tất cả thuộc tính + 186
Cấp 13 Tất cả thuộc tính + 208
Cấp 14 Tất cả thuộc tính + 231
Cấp 15 Tất cả thuộc tính + 255
Cấp 16 Tất cả thuộc tính + 280
Cấp 17 Tất cả thuộc tính + 306
Cấp 18 Tất cả thuộc tính + 333
Cấp 19 Tất cả thuộc tính + 361
Cấp 20 Tất cả thuộc tính + 390

Cấp 21 Tất cả thuộc tính + 420
Cấp 22 Tất cả thuộc tính + 451
Cấp 23 Tất cả thuộc tính + 483
Cấp 24 Tất cả thuộc tính + 516
Cấp 25 Tất cả thuộc tính + 550
Cấp 26 Tất cả thuộc tính + 585
Cấp 27 Tất cả thuộc tính + 621
Cấp 28 Tất cả thuộc tính + 658
Cấp 29 Tất cả thuộc tính + 696
Cấp 30 Tất cả thuộc tính + 735

Cấp 31 Tất cả thuộc tính + 775
Cấp 32 Tất cả thuộc tính + 816
Cấp 33 Tất cả thuộc tính + 858
Cấp 34 Tất cả thuộc tính + 901
Cấp 35 Tất cả thuộc tính + 945
Cấp 36 Tất cả thuộc tính + 990
Cấp 37 Tất cả thuộc tính + 1036
Cấp 38 Tất cả thuộc tính + 1083
Cấp 39 Tất cả thuộc tính + 1131
Cấp 40 Tất cả thuộc tính + 1180

Cấp 41 Tất cả thuộc tính + 1230
Cấp 42 Tất cả thuộc tính + 1281
Cấp 43 Tất cả thuộc tính + 1333
Cấp 44 Tất cả thuộc tính + 1386
Cấp 45 Tất cả thuộc tính + 1440
Cấp 46 Tất cả thuộc tính + 1495
Cấp 47 Tất cả thuộc tính + 1551
Cấp 48 Tất cả thuộc tính + 1608
Cấp 49 Tất cả thuộc tính + 1666
Cấp 50 Tất cả thuộc tính + 1725

 

Hi vọng những thông tin này, sẽ giúp ích được cho các quý vị trên con đường gia tăng sức mạnh, cũng như hành tẩu giang hồ.