Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Tính Năng Điêu Văn

Đăng ngày: 17/01/2022
Điêu Văn Trang Bị

Trang bị không tự nhiên mà có sức mạnh. Bằng hữu sẽ phải mất nhiều thời gian, công sức để cường hóa, bồi dưỡng, khảm nạm, chạm khắc để sở hữu kỳ trân dị bảo hỗ trợ thêm uy lực võ công của mình.
Tính năng điêu văn trang bị sẽ giúp bằng hữu thỏa lòng mong đợi của bằng hữu.
Huynh Muội hãy tới NPC Đại sư Trương Hàng Long Lạc Dương [211:325] để tiến hành điêu văn trang bị .
 
 
 
 Điêu Văn
 
Huynh Muội có thể mua nguyên liệu Điêu Văn tại Shop Nam Bắc Kỳ Hóa.
 
 
 
Khắc Điêu Văn trang bị
 
Huynh Muội tới gặp NPC Trương Hàng Long chọn chức năng Điêu văn thực khắc để tiến hành khắc Điêu Văn trang bị.
 
 
 
Nguyên liệu khắc điêu văn là Điêu Văn Thực Khắc Dung Tề.
 
 
 
 
 
 
Cường hóa Điêu Văn
 
Tại NPC Trương Hàng Long, nhấp vào giao diện Điêu văn cường hóa đặt trang bị muốn cường hóa điêu văn sau đó chọn cấp điêu văn muốn cường hóa sau đó chọn cường hóa nhanh, cấp điêu văn càng cao nguyên liệu để cường hóa càng lớn.
 
 
Nguyên liệu để cường hóa điêu văn là Kim Tàm Ti.
 
 
Di chuyển Điêu Văn
 
Tại giao diện di chuyển điêu văn, đặt trang bị ban đầu và trang bị muốn di chuyển điêu văn vào giao diện, sau đó nhấp chuyển dịch để di chuyển điêu văn.
 
 
Tháo gỡ Điêu Văn
 
Tại giao diện tháo gỡ điêu văn, quý bằng hữu đặt trang bị cần tháo gỡ điêu văn vào, sau đó chọn điêu văn cần tháo gỡ và nhấp đồng ý.
Lưu ý: Cần tháo điêu văn thứ 2 trước sau đó mới có thể tháo điêu văn thứ nhất.
 
 
Nguyên liệu để tháo gỡ Điêu Văn là Dung Kim Phấn.
 
 
 
 
 Nguyên liệu Điêu Văn
 
 
 Tham gia các hoạt động hàng ngày kiếm điểm hoạt động sau đó mua nguyên liệu tại Shop Điểm Hoạt Động.
 Ngoài ra, còn có drop tại phó bản Trân Long Kỳ Cuộc, Lâu Lan Tầm Bảo, Boss THDC, Boss Thủy Nguyệt Động Thiên, .....