Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Hướng Dẫn Tân Thủ

Đăng ngày: 17/01/2022

Gia nhập môn phái ở đâu ?


Tại NPC Kiều Phong tại Lạc Dương, nhấp chọn Gia Nhập Môn Phái -> Chọn Môn Phái Muốn Gia Nhập -> Xác Nhận Vào Môn Phái.


 Nhập GIFCODE
Tại giao diện Kích hoạt Gif-Code, quý bằng hữu nhập Code nhận được từ Fanpage sau đó chọn Đồng ý.

 

Gợi ý: Huynh Muội hãy tham gia ngay những sự kiện chào mừng máy chủ mới để nhận được những Gifcode có giá trị.

Nhận đồ tân thủ ở đâu ?

Khi vào game quý bằng hữu đã nhận được sẵn một hộp Quà Tặng Tân Thủ, mở nó ra quý bằng hữu sẽ nhận được 1 set đồ tân thủ full ngọc cấp 7 theo môn phái đã chọn, và có thể đi train.
Lưu ý: Quý bằng hữu phải gia nhập Môn Phái mới có thể sử dụng hộp quà này.
Train ở đâu theo từng cấp độ ?
Cấp 10 – 20: Train tại Đôn Hoàng.
Cấp 30 – 40: Có thể train ở Nga Mi Sơn, Ma Nhai Động, Yến Vương Cổ Mộ Tầng 1.
Cấp 50 – 70: Có thể train tại Yến Vương Cổ Mộ Tầng 1 – 5, Tần Hoàng Địa Cung Tầng 1.
Cấp 70 – 90: Có thể train tại Tần Hoàng Địa Cung Tầng 2 – 4.
Cấp 90 – 119: Có thể train tại Hãn Huyết Lĩnh, Cao Xương Mê Cung, Tháp Khắc Lạp Mã Can, Hỏa Diệm Sơn,Huyền Hải và Vân Phù.

 Vân Phù quái sẽ có lượng kinh nghiệm cao và có rơi đồ chế 10x và 11x chỉ số cực khủng. Đồ 9x có rơi tại Tần Hoàng Địa Cung, Hãn Huyết Lĩnh, Côn Lôn Phúc Địa và Cao Xương Mê Cung.

Lưu ý: Quái sẽ khỏe và có lượng máu lớn. Do đó, Huynh Muội cần tích lũy một lượng trang bị nhất định thì mới có thể train tại 2 map này.

Dịch chuyển ở đâu nhanh ?

Quý bằng hữu có thể dịch chuyển nhanh tại NPC Dịch Chuyển,  có thể Dịch Chuyển tất cả các map và tính năng quan trọng trong game.


Kiếm vàng ở đâu ?

Quý bằng hữu có thể cày vàng không khóa ở các tính năng như:

 Train ở YVCM nhặt Yến Huyền Ngọc không khóa đổi vàng không khóa, Yến Huyền Ngọc khóa có thể bán vào shop để nhận giao tử.

 Train ở THDC tầng 4 nhặt Tần Hoàng Châu không khóa đổi vàng không khóa, Tần Hoàng Châu khóa có thể bán vào shop để nhận giao tử.

 

 Chạy Thương Nhân.
 Thủy Lao.
 Train các map Tần Hoàng Địa Cung 3,4,CXMC, HHL,Tháp Khắc, Hỏa Diệm Cốc, THC, CLPD, TMNH để nhặt kỳ vật bán vào shop lấy vàng.

 Hệ thống các tính năng miễn phí chắc hẳn sẽ giúp Huynh Muội hành tẩu giang hồ một cách dễ dàng hơn.

1.Free Ngọc cấp 7
2.Free Thần mộc vương đỉnh( Khi đạt cấp độ 65 sẽ kích hoạt).
3.Free Thần khí 102 (6 sao).