Tin tức

Tinh năng Ngọc kép

Đăng ngày : 24/01/2022

 Quý vị Bằng Hữu thân mến !

 

 Bảo Thạch chính là một trong những thước đo chính xác về “độ khủng” của một Nhân Vật. Số lượng Bảo Thạch và cấp độ của Bảo Thạch mà nhân vật đang sở hữu là một yếu tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng rất nhiều đến sự mạnh yếu của nhân vật đó. Thật không quá khi nói rằng sức mạnh của Bảo Thạch chính là sức mạnh của nhân vật.

 

 TLBB Remake một thế giới với vô vàn hiểm nguy, để giúp Huynh Muội hành tẩu trên giàng hồ dễ dàng hơn Bành Hoài Ngọc Đại Sư đã nghiên cứu thành công Ngọc Kép 2 và Ngọc Kép 3. Những viên ngọc chứa đựng một lượng sức mạnh vượt trội.

 Bảo Thạch Kép 2

 

 Ðể sở hữu Bảo Thạch kép 2 thuộc tính Huynh Muội có thể tới NPC Bành Hoài Ngọc để tiến hành Trác Khắc. Nguyên liệu cần có: 1 Trác Khắc Phù, 1 bảo thạch bỏ qua giảm kháng và 3 bảo thạch thuộc tính tương ứng.

 ( Gợi ý: Huynh Muội có thể nhận được Trác Khắc Phù từ code game)

 Ngoài ra, còn có những viên bảo thạch kép 2 có thể khảm vào đồ thủ như: 

 Bảo Thạch kép 3 

Kép 3 nội ngoại công ( chỉ có thể khảm nạm vào đồ công)

 

 

Kép 3 kháng thuộc tính ( chỉ ép vào đồ thủ).

 

 Bảo Thạch Kép 2 và kép 3 có drop tại Boss Kính Hồ 20h 20h15 20h30 hàng ngày, Phó bản Lang Hoàn Phúc Địa. Ngoài ra, Huynh Muội có thể thu thập Bảo Thạch Toái Phiến để đổi Bảo Thạch tại NPC Vương Ngữ Yên Lạc Dương (195,316). Bảo Thạch Toái Phiến sẽ có drop tại tất cả các Boss Dã Ngoại và Boss Phó Bản.