Tin tức

[Tính Năng] Bảo Giám

Đăng ngày : 28/09/2021

 Hôm nay, xin giới thiệu đến Huynh Muội tính năng Bảo Giám 

Tại [NPC] Bảo Giám (200;325) ở Lạc Dương , Huynh muội đã đạt cấp độ 95 trở lên có thể tiến hành Ngưng Tụ Bảo Ngọc để khai mở Ngũ Hành Bảo Ngọc .

  - Loan Kim Bảo Ngọc gồm :

  - Vân Thủy Bảo Ngọc gồm :

Kiến Mộc Ngọc : Tăng chỉ số Chính xác .

- Thiên Hỏa Bảo Ngọc gồm :

- Tức Thổ Ngọc : Gia tăng Giới hạn sinh lực .

 Mỗi 1 loại Bảo ngọc chỉ có thể chọn 1 thuộc tính bảo ngọc để sử sụng . Vì vậy Huynh muội nên chọn thuộc tính phù hợp với môn phái của mình . Nguyên liệu dùng để Ngưng tụ và thằng cấp bảo ngọc là Cửu Thiên Ngọc Toái

 

Vật phẩm này sẽ được bán ở Shop Liên Minh là 1 tính năng hoàn toàn cầy cuốc . 

Ngũ Hành Bảo Ngọc khai mở theo thứ tự : Loan Kim -> Vân Thủy -> Kiến Mộc -> Thiên Hỏa -> Tức Thổ .  Khi bảo ngọc đạt cấp 100 thì sẽ tự động khai mở bảo ngọc kế tiếp .

Trong quá trình hành tẩu giang hồ Huynh muội muốn thay đổi môn phái thì cũng có thể thay đổi được thuộc tính của bảo ngọc ngoại trừ Kiến Mộc Ngọc và Tức Thổ Ngọc . Bằng cách sử dụng Cửu Thiên Tẩy Luyện Phù 

 Vật phẩm được bán ở  Shop Vật phẩm đào hoa .

Để chọn lại thuộc tính cho Bảo Ngọc Huynh muội chỉ cần đem Cửu Thiên Tẩy Luyện Phù đến gặp  [NPC] Bảo Giám (200;325) ở Lạc Dương và chọn loại ngọc cần thay đổi thuộc tính .