Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[Tiêu Điểm Môn Phái] Tiêu Dao - Tiêu Diêu Tự Tại

Đăng ngày: 28/09/2021

Kính chào quý võ lâm bằng hữu,

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Tiêu Dao phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Tiêu Dao cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Tiêu Dao.

 

-------------------------------

 

Tiêu Dao là phái nội công, chuyên đánh thuộc tính Hỏa và Độc.

Trạng thái có thể gây ra cho mục tiêu:


Thất Minh (mù): chạy tán loạn, không thể kiểm soát được, đồng thời không sử dụng được kỷ năng.


Tản Công: có thể di chuyển, nhưng không thể sử dụng kỹ năng.


Vây Khốn: không thể di chuyển, không thể thao tác nhưng đồng thời cũng không chịu bất kỳ một sát thương nào.


Cương Ngạnh (đông cứng): làm giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu.


Thiêu Đốt: liên tục bị sát thương trong một khoảng thời gian nhất định.


Hư Nhược: tất cả kỹ năng đều tăng 100% sát thương.

 

Trạng thái có thể hóa giải: Tản Công.


Bách Hoa Kinh - Tiêu Dao Bí Kíp Đệ Nhất Quyển

Lạc Anh Kiếm: kỹ năng công kích cơ bản của Tiêu Dao phái, tăng nội công 527 điểm.


Đào Hoa Trận: Tấn công từ xa gây sát thương đồng thời thiết lập cạm bẫy , phạm vi hưởng ứng trong 2m, khoảng cách trong 3m, tối đa tác dụng 3 mục tiêu , trực tiếp gây 636 điểm sát thương và giảm tốc 30%, 30 giây hiệu ứng biến mất .
Hạn chế cạm bẫy cùng loại : 6 cái
Mặc Thủ Thành Quy: tăng kháng hỏa 31 điểm cho mục tiêu, kéo dài trong 31 phút.


Độn Giáp Thiên Thư - Tiêu Dao Bí Kíp Đệ Nhị Quyển

Đàn Chỉ Thần Công: thời gian hồi 30 giây, đánh xa phạm vi 15m, tăng hỏa công 2205 điểm.


Lăng Ba Vi Bộ: thời gian hồi 11 giây, dịch chuyển tức thời đến một địa điểm trong phạm vi 20m.

 


Họa Địa Vi Lao: thời gian hồi 60 giây, đánh xa phạm vi 15m, khiến cho mục tiêu rơi vào trạng thái vây khốn, kéo dài trong 10 giây. Khi bị tráng thái vây khốn, kẻ địch sẽ bất động không thể thao tác, đồng thời cũng không chịu bất kỳ một sát thương nào từ bên ngoài.


Vân Thể Phong Thân: trong phạm vi 7m, tăng 6 điểm hội công cho 12 mục tiêu trong nhóm (bao gồm cả bản thân), duy trì 30 phút


Thái Bình Yếu Thuật - Tiêu Dao Bí Kíp Đệ Tam Quyển

Bát Trận Đồ: thời gian hồi 30 giây, vận khí 3 giây để thi triển. Khi được kích hoạt sẽ làm cho tối đa 6 mục tiêu trong phạm vi 4m bị sát thương 1181 điểm, đồng thời rơi vào trạng thái tản công, kéo dài trong 6 giây. Sau 30 giây, cạm bẫy sẽ tự động phát nổ.

 


Hỏa Nhãn Kim Tinh: Thời gian hồi 60 giây, vận khí 0.5 giây để thi triển. Đưa bản thân vào trạng thái có thể phát hiện cạm bẫy,gia tăng thân pháp,trí lực 60 điểm
Thức phá những cạm bẫy cần có quyển tâm pháp Thái Binh Yêu Thuật đồng thời điểm tâm pháp phải vượt trên điểm tâm pháp của những cạm bẫy đã đặt , duy trì 5 phút.


Tru Tiên Trận: Tấn công từ xa gây sát thương đồng thời đặt cạm bẫy , cạm bẫy đó sẽ tự động phát nổ trong vòng 3 giây , khoảng cách trong vòng 4m, tối đa 6 mục tiêu , trực tiếp gây 1608 điểm sát thương , đồng thời khiến mục tiêu rơi vào trạng thái thất minh , trong trạng thái Thất Minh không thể tiến hành thi triển bất cứ thao tác nào , kéo dài 4 giây


Đoản Ca Hành - Tiêu Dao Bí Kíp Đệ Tứ Quyển

Bách Điểu Triều Phụng: kỹ năng bị động, tăng thêm 105% nội thủ cơ bản của trang bị.


Cao Sơn Lưu Thủy: phạm vi tác dụng 13m, dùng để kích nổ cạm bẫy Bát Trận Đồ.


Đại Phong Ca: Thời gian hồi 30 giây, vận khí 5 giây để thi triển.
Trạng thái phòng thủ tốc độ hồi nộ khí tăng 30%, kỹ năng phóng ra ở trạng thái này , có tỉ lệ khiến kẻ địch cứng đờ , tốc độ di chuyển giảm 30% , trạng thái cứng đờ kéo dài 10 giây.
Trạng thái bị động : khi tấn công có thể gây mù cho đối phương.
Tiêu Tương Dạ Vũ: thời gian hồi 120 giây, đánh xa phạm vi 15m, tăng nội công 18363 điểm, đồng thời khiến kẻ địch rơi vào trạng thái thất minh (mù), kéo dài trong 5 giây (kỹ năng này chỉ có thể thi triển khi ở trong trạng thái Đại Phong Ca).


Đan Thanh Dẫn - Tiêu Dao Bí Kíp Đệ Ngũ Quyển

Vạn Hác Tùng Phong: kỹ năng bị động, tăng thêm 105% nội công cơ bản của vũ khí quạt, khuyên.


Khê Sơn Hành Lữ: thời gian hồi 10 giây, đánh xa phạm vi 15m, tăng nội công 21881 điểm, đồng thời có 30% xác suất khiến kẻ địch rơi vào trạng thái hư nhược (tất cả sát thương tăng 100%) kéo dài trong 20 giây.


Lạc Thần Đồ: Thời gian hồi 30 giây, vận khí 5 giây để thi triển.
Trạng thái công kích , trong trạng thái này đặt cạm bẫy , gia tăng thêm hiệu quả bị thiêu đốt , lượng sát thương của hiệu quả thiêu đốt sẽ căn cứ theo cấp của quyển tâm pháp mà gia tăng theo
Trạng thái bị động : Khi tấn công có tỉ lệ gây kích hoạt hiệu ứng Khê Sơn Hành Lữ vào mục tiêu.
Giang Hành Sơ Tuyết: thời gian hồi 90 giây, Nghịc vận chuyển không , tiêu hao 10% máu tối đa của bản thân , chủ động làm bản thân biến vào trạng thái Hoa Địa Vi Lao trong trạng thái này không thể công kích , không thể nhận sát thương kéo dài 10 giây.

 

Kinh Đào Chưởng Pháp - Tiêu Dao Bí Kíp Đệ Lục Quyển

Bài Sơn Đảo Hải: thời gian hồi 25 giây, đánh xa phạm vi 15m, gây 1366 sát thương lên kẻ địch, đồng thời làm tiêu hao 1365 điểm khí (mana). Khi sử dụng sẽ tiêu hao 165 khí của bản thân.


Ba Lan Bất Kinh: thời gian hồi 25 giây, giúp bản thân hóa giải trạng thái tản công, đồng thời miễn dịch với hiệu ứng tản công trong 10 giây. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 500 điểm nộ khí của bản thân.


Kinh Đào Hãi Lãng: Trong phạm vi 5m, khiến cho tối đa 6 mục tiêu rơi vào trạng thái tản công, kéo dài trong 6 giây. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 1000 điểm nộ khí của bản thân.


Bí Tịch Bắc Minh Thần Công

Cổn Dược Bắc Minh: thời gian hồi 70 giây, đánh xa phạm vi 15m, gây 3150 sát thương huyết lên kẻ địch, hồi 10% máu cho bản thân đồng thời giảm 10% khí của mục tiêu

Định Hải Thần Châm: thời gian hồi 60s, thời gian vận 0.5s, phạm vị công kích 15m,mỗi 2s gây 120 sát thương, duy trì trong 30s

Bộ Bộ Sinh Hoa : thời gian hồi 120s, kéo dài 30s, cứ mỗi 3 giây hồi 1% máu đồng thời thi triển dưới chân 1 cạm bẫy sát thương , phạm vi ảnh hưởng 3m , tác dụng nhiều lần lên 3 mục tiêu , trực tiếp gây 11106 điểm sát thương , 30 giây sau tự động biến mất.

Tuyệt Kỹ Trấn Phái

Duy Ngã Độc Tôn : thời gian hồi 180 giây
Tấn công tối đa 12 mục tiêu trong phạm vi 20m gây thêm sát thương 5000 điểm , đồng thời gây ma tí cho mục tiêu, kéo dài 4 giây.


Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về môn phái Tiêu Dao!

 

----------------------------