Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[Tiêu điểm môn phái] Thiếu Lâm - Thái Sơn Bắc Đẩu

Đăng ngày: 28/09/2021

[Tiêu điểm môn phái] Thiếu Lâm - Thái Sơn Bắc Đẩu
Kính chào qúy võ lâm bằng hữu.

 

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Thiếu Lâm phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Thiếu Lâm cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Thiếu Lâm.

 

-------------------------------

 

Thiếu Lâm là phái ngoại công, chuyên đánh thuộc tính Huyền.

 

Trạng thái có thể gây ra cho mục tiêu:

 

Tản Công: có thể di chuyển, nhưng không thể sử dụng kỹ năng.

Định Thân: không thể di chuyển, nhưng có thể sử dụng kỹ năng.

Phá Triền: giảm ngoại thủ.

Cương Ngạnh (đông cứng): giảm tốc độ di chuyển.

 

Trạng thái có thể hóa giải: Thất Minh (mù).

Đặc điểm thú vị: khả năng phòng thủ cao, có thể giảm sát thương, phản damage, ngoài ra còn giải trừ và miễn dịch với nhiều hiệu ứng bất lợi.

 


Kim Cương Kinh - Thiếu Lâm Bí Kíp Đệ Nhất Quyển


Phục Hổ Quyền: kỹ năng công kích cơ bản của Thiếu Lâm phái, phạm vi tấn công 2m, tăng ngoại công 527 điểm.

Kim Cương Phục Ma Khuyên: thời gian hồi 80 giây, trong phạm vi 5m, tấn công 10 mục tiêu, tăng ngoại công 33158 điểm, đồng thời khiến mục tiêu rơi vào trạng thái định thân, kéo dài trong 5 giây.

Di Lặc Hộ Thân: phạm vi 15m, tăng 60 điểm thể lực cho mục tiêu, kéo dài trong 31 phút.

 

 

Pháp Hoa Kinh - Thiếu Lâm Bí Kíp Đệ Nhị Quyển

 

Đại Lực Kim Cương Chưởng: thời gian hồi 30 giây, phạm vi tấn công 2m, tăng huyền công 1824 điểm.

Nhất Vĩ Độ Giang: thời gian hồi 60 giây, tăng 50% tốc độ di chuyển của bản thân, kéo dài trong 15.5 giây.

Niêm Hoa Chỉ: thời gian hồi 120 giây, phạm vi tấn công 2m, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái tản công, kéo dài trong 6 giây.

La Hán Trận: trong phạm vi 7 m, tăng 20% ngoại thủ cho 12 mục tiêu trong nhóm (bao gồm cả bản thân), kéo dài trong 600 giây.

 

 

Đại Quang Minh Kinh - Thiếu Lâm Bí Kíp Đệ Tam Quyển

 

Sư Tử Hống: Gây mù 5s cho 6 mục tiêu trong phạm vi 5m, thời gian hồi phục 80s

Cà Sa Phục Ma Công: thời gian hồi 120 giây, có tác dụng gỡ bỏ trạng thái khống chế, hư nhược, phá triền, liên tục mất máu.

Lễ Kính Như Lai: kỹ năng trạng thái, khi bị công kích sẽ phản lại 16% sát thương, trạng thái kéo dài trong 35 giây.

Đạt Ma Tâm Kinh - Thiếu Lâm Bí Kíp Đệ Tứ Quyển

Kim Chung Tráo: kỹ năng bị động, tăng thêm 105% ngoại thủ cơ bản của trang bị.

Ma Kha Vô Lượng: thời gian hồi 20 giây, phạm vi tấn công 2m, tăng ngoại công 21100 điểm, đồng thời có xác suất khiến mục tiêu rơi vào trạng thái phá triền, giảm 20% điểm ngoại thủ, kéo dài trong 30 giây.

Thiết Bố Sam: thời gian hồi 30 giây, vận khí 5 giây để thi triển. Trạng thái phòng thủ khi tăng nộ khí 30%, gia tăng tất cả thuộc tính kháng 24 điểm. Khi bị tân công, có tỷ lệ hấp thụ at thương chí mạng.

Bách Vô Cấm Kỵ: kỹ năng trạng thái, delay 120 giây, có tác dụng miễn dịch với hiệu ứng khống chế, phá triền, hư nhược, cương ngạnh (đông cứng), liên tục rút máu, trạng thái kéo dài trong 30 giây.

Long Thụ Tâm Kinh - Thiếu Lâm Bí Kíp Đệ Ngũ Quyển

Phá Nạp Công: kỹ năng bị động, tăng thêm 105% ngoại công cho vũ khí đại đao, trường thương.

Nhất Phách Lưỡng Tản: thời gian hồi 20 giây, phạm vi tấn công 2m, tăng ngoại công 21100 điểm, đồng thời có 32% xác suất khiến mục tiêu rơi vào trạng thái cương ngạnh (đông cứng), tốc độ di chuyển giảm 40%, kéo dài trong 10 giây.

Vi Đà Xử: thời gian hồi 30 giây, vận khí 5 giây để thi triển, Trạng thái công kích, gia tăng sát thương 20%, đồng thời khi tấn công có tỷ lệ khiến mục tiêu bị định thân 5s. Đồng thời sát thương đòn đánh gia tăng 20%

Khí Quán Trường Hồng: thời gian hồi 90 giây,gia tăng thêm hiệu quả của Vi Đà Xử,kéo dài 20s

 

 

Thích Ca Kinh - Thiếu Lâm Bí Kíp Đệ Lục Quyển

 

Như Lai Thần Chưởng: thời gian hồi 15 giây, gây 1890 điểm sát thương. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 165 điểm khí của bản thân.

Minh Kính Thai: thời gian hồi 25 giây, có tác dụng hóa giải trạng thái thất mình (mù), đồng thời miễn dịch với hiệu ứng thất minh (mù) trong 10 giây. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 500 điểm nộ khí của bản thân.

Kim Cương Bất Phôi Thể: có tác dụng vô hiệu hóa 60% sát thương cho bản thân, kéo dài trong 15 giây. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 1000 điểm nộ khí của bản thân.

 

Bí Tịch Dịch Cân Kinh

Dịch Cân Đoạn Cốt: thời gian hồi 180 giây, tăng 21% giới hạn máu cho bản thân, kéo dài trong 40 giây, đồng thời phục hồi 21% máu.

Điệu Hổ Ly Sơn: Trạng thái đặc biệt trong 20 giây, mỗi giây nhận được 1 giây giảm sát thương nhận vào và tăng tôc độ di chuyển.

Từ Hàng Phổ Độ: Kỹ năng bảo vệ mục tiêu, khi sử dụng lên mục tiêu chỉ định, trong 20 giây sẽ giảm sát thương nhận vào 30%. Khi hết 20 giây sẽ gây định thân tôi đa 6 mục tiêu trong 5 giây trong phạm vi 10m.

Bi Tịch Huyền Cương Điển Bỉ

Huyền Ân Ngộ Phật: Tấn công tầm xa, sát thương dựa vào điểm chênh lệch tâm pháp.

Từ Tâm Bi Mẫn: Không chế mạnh mẽ, thời gian dựa vào điểm chênh lệch tâm pháp.

Tuyệt Kỹ Trân Phái Vạn Phật Triều Tông: Trong 30 giây, mỗi 2 giây tạo sát thương tối đa 6 mục tiêu trong phạm vi bán kính 5m tăng huyền công 1500 điểm, đồng thời khiến mục tiêu dính hiệu ứng giảm tốc.

Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về môn phái Thiếu Lâm!