Tin tức

[Tiêu Điểm Môn Phái] Thiên Long - Chính Khí Hạo Nhiên

Đăng ngày : 28/09/2021

Kính chào quí võ lâm bằng hữu,

 

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Thiên Long phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Thiên Long cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Thiên Long.

 

-------------------------------

 

Thiên Long là phái sử dụng cả nội công và ngoại công, chịu ảnh hưởng bởi cả 4 thuộc tính Băng - Hỏa - Huyền - Độc.

Trạng thái có thể gây ra cho mục tiêu:


Phong Ấn: vô phương cứu chữa và không thể di chuyển, không thể sử dụng kỹ năng.


Hư Nhược: tăng sát thương tất cả kỹ năng.


Phá Triền: giảm công kích, giảm phòng thủ, giảm thời gian thi triển kỹ năng.


Phong Huyệt: không thể di chuyển, không thể sử dụng kỹ năng.

 

Trạng thái có thể hóa giải: Tản Công và Phong Huyệt.

Đặc điểm thú vị: Thiên Long là môn phái duy nhất có khả năng tăng 30% tốc độ hồi phục nộ khí ở cả 2 trạng thái phòng thủ và tấn công.


Nhất Dương Chỉ Pháp - Thiên Long Bí Kíp Đệ Nhất Quyển

Chính Dương Thủ: kỹ năng công kích cơ bản của Thiên Long phái, phạm vi 15m,tăng nội và ngoại công 442 điểm.


Tam Dương Khai Thái: thời gian hồi 80 giây, kỹ năng khi thi triển duy trì trong 8 giây,mỗi giây gây sát thương 1 lần, tăng nội và ngoại công 6630 điểm, trong phạm vi 5m có tối đa 4 mục tiêu liên tục bị sát thương.

 

 


Chính Khí Hạo Nhiên: tăng 60 điểm kháng huyền cho mục tiêu, kéo dài trong 31 phút.


Đại Lý Binh Pháp - Thiên Long Bí Kíp Đệ Nhị Quyển

Nhất Dương Chỉ: thời gian hồi 30 giây, phạm vi tấn công 15m, gây 1321 điểm sát thương,đồng thời có  25% tỉ lệ phong huyệt đối phương trong 4s.


Hàm Mai Tật Tẩu: thời gian hồi 60 giây, tăng tốc độ di chuyển của bản thân 50%, kéo dài trong 14 giây.


Bát Môn Kim Tỏa: thời gian hồi 80 giây, phạm vi tấn công 15m, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái phong ấn, vô phương cứu chữa, kéo dài trong 6 giây.


Dĩ Dật Đãi Lao: trong phạm vi 7m, tăng 2820 điểm chính xác cho 12 mục tiêutrong tổ đội (bao gồm cả bản thân), kéo dài trong 600 giây.

 

 

 

Đạo Dẫn Thuật - Thiên Long Bí Kíp Đệ Tam Quyển

Chỉ Điểm Giang Sơn: phạm vi tấn công 15m, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái hư nhược, tất cả sát thương tăng 19%, kéo dài trong 30 giây.


Thiên Canh Chính Khí: tăng 50 điểm tất cả kháng thuộc tính của bản thân, kéo dài trong 300 giây.


Tĩnh Ảnh Trầm Bích: thời gian hồi 120 giây, phạm vi tấn công 15m, làm tiêu hao 48% lượng khí của mục tiêu.

Quan Xung Kiếm:thời gian hồi 30s, thời gian vận 3s,đơn thể tấn công mục tiêu ngoại công tăng 32868


Đoàn Gia Quyền Pháp - Thiên Long Bí Kíp Đệ Tứ Quyển

Đồ Tất Thuật: kỹ năng bị động, tăng thêm 85% nội thủ và ngoại thủ cơ bản của trang bị.


Dịch Cầm Địch Tung: thời gian hồi 20 giây, phạm vi tấn công 15m, tăng nội công và ngoại công 14590 điểm, đồng thời có 28% xác suất khiến mục tiêu rơi vào trạng thái phá triền, nội công và ngoại công giảm 20%, kéo dài trong 20 giây.


Tiệt Quyền Thức: thời gian hồi 30 giây, vận khí 5 giây để thi triển. Đưa bản thân bước vào trạng thái phòng ngự của Thiên Long phái, khi bị tấn công sẽ có tỷ lệ gia tăng 1 loại kháng tính cho bản thân.

 

 

Bạch Hồng Quán Nhật: thời gian hồi 90 giây, tăng 1000 điểm kháng tất cả thuộc tính kéo dài trong 15s


Đoàn Gia Kiếm Pháp - Thiên Long Bí Kíp Đệ Ngũ Quyển

Ma Lệ Thuật: kỹ năng bị động, tăng thêm 85% nội công và ngoại công cơ bản của vũ khí quạt, khuyên.


Tuyết Ủng Lam Quan: thời gian hồi 20 giây, phạm vi tấn công 15m, tăng nội công và ngoại công 15585 điểm, đồng thời có 28% xác suất khiến mục tiêu rơi vào trạng thái phong huyệt, kéo dài trong 5 giây.


Phá Kiếm Thức: thời gian hồi 30 giây, vận khí 5 giây để thi triển. công kích trạng thái gia tăng tốc độ nhận được nộ khí 30%, trong trạng thái này tấn công mục tiêu, có tỷ lệ khiến cho mục tiêu rơi vào trạng thái phá triền, khiến cho mục tiêu trong trạng thái phá triền sẽ giảm đi thời gian lúc thi triển kỹ năng 68% kéo dài 30s, đồng thời tăng chính xác và hội công cho bản thân

 

Kim Ngọc Mãn Đường: thời gian hồi 120 giây,trạng thái gia tăng 15% sát thương trong 20s

Khô Thiện - Thiên Long Bí Kíp Đệ Lục Quyển

Vạn Nhạc Triều Tông: thời gian hồi 25 giây, phạm vi tấn công 15m, gây 2289 điểm sát thương. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 200 điểm khí của bản thân.


Phi Khô Phi Vinh: thời gian hồi 25 giây, giúp bản thân hóa giải trạng thái tản công và phong huyệt, đồng thời miễn dịch với hiệu ứng tản công và phong huyệt trong 10 giây. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 500 điểm nộ khí của bản thân.


Bách Bộ Xuyên Dương: tăng 100% độ chính xác cho tất cả kỹ năng, kéo dài trong 20 giây. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 1000 điểm nộ khí của bản thân.


Bí Tịch Lục Mạch Thần Kiếm

Thiếu Trạch Kiếm: thời gian hồi 60 giây, phạm vi tấn công 15m, gây 2201 điểm sát thương, đồng thời khiến kẻ địch rơi vào trạng thái phá triền, làm giảm đi nội ngoại công 40%, kéo dài trong 20 giây.
Thương Dương Kiếm: thời gian hồi 30s, đơn thể tấn công từ xa gây 1800 điểm sát thương trực tiếp, đồng thời khiến đối phương định thân 6s
Trung Xung Kiếm: thời gian hồi 90s, tấn công 1 mục tiêu tùy ý giảm 3 loại kháng của đối phương , duy trì trong 15s


Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về môn phái Thiên Long.

 

 

----------------------------