Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[Tiêu Điểm Môn Phái] Thiên Long - Chính Khí Hạo Nhiên

Đăng ngày: 28/09/2021

Kính chào quí võ lâm bằng hữu,

 

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Thiên Long phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Thiên Long cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Thiên Long.

 

-------------------------------

 

Thiên Long là phái sử dụng cả nội công và ngoại công, chịu ảnh hưởng bởi cả 4 thuộc tính Băng - Hỏa - Huyền - Độc.

Trạng thái có thể gây ra cho mục tiêu:


Phong Ấn: vô phương cứu chữa và không thể di chuyển, không thể sử dụng kỹ năng.


Hư Nhược: tăng sát thương tất cả kỹ năng.


Phá Triền: giảm công kích, giảm phòng thủ, giảm thời gian thi triển kỹ năng.


Phong Huyệt: không thể di chuyển, không thể sử dụng kỹ năng.

 

Trạng thái có thể hóa giải: Tản Công và Phong Huyệt.

Đặc điểm thú vị: Thiên Long là môn phái duy nhất có khả năng tăng 30% tốc độ hồi phục nộ khí ở cả 2 trạng thái phòng thủ và tấn công.


Nhất Dương Chỉ Pháp - Thiên Long Bí Kíp Đệ Nhất Quyển

Chính Dương Thủ: kỹ năng công kích cơ bản của Thiên Long phái, phạm vi 15m,tăng nội và ngoại công 527 điểm.


Tam Dương Khai Thái: Phát công liên tục 8 giây ,thời gian chờ 80 giây
Quần thể công kích khoảng cách trong 5m , tối đa 4 mục tiêu , kéo dài mỗi nửa giây nhận được sự công kích , gia tăng nội ngoại công 7905 điểm.


Chính Khí Hạo Nhiên: tăng 31 điểm kháng huyền cho mục tiêu, kéo dài trong 31 phút.


Đại Lý Binh Pháp - Thiên Long Bí Kíp Đệ Nhị Quyển

Nhất Dương Chỉ: thời gian hồi 30 giây, phạm vi tấn công 15m, gây 1575 điểm sát thương,đồng thời có 28% tỉ lệ phong ấn đối phương trong 4s.


Hàm Mai Tật Tẩu: thời gian hồi 35 giây, tăng tốc độ di chuyển của bản thân 50%, kéo dài trong 15 giây.


Bát Môn Kim Tỏa: thời gian hồi 120 giây, phạm vi tấn công 15m, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái phong ấn, vô phương cứu chữa, kéo dài trong 6 giây.


Dĩ Dật Đãi Lao: trong phạm vi 7m, tăng 980 điểm chính xác cho 12 mục tiêutrong tổ đội (bao gồm cả bản thân), kéo dài trong 30 phút.

 

 

 

Đạo Dẫn Thuật - Thiên Long Bí Kíp Đệ Tam Quyển

Chỉ Điểm Giang Sơn: phạm vi tấn công 15m, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái hư nhược, tất cả sát thương tăng 21%, kéo dài trong 30 giây.


Thiên Canh Chính Khí: tăng 28 điểm tất cả kháng thuộc tính của bản thân, kéo dài trong 300 giây.


Tĩnh Ảnh Trầm Bích: thời gian hồi 120 giây, phạm vi tấn công 15m, làm tiêu hao 52% lượng khí của mục tiêu.

 


Đoàn Gia Quyền Pháp - Thiên Long Bí Kíp Đệ Tứ Quyển

Đồ Tất Thuật: kỹ năng bị động, tăng thêm 85% nội thủ và ngoại thủ cơ bản của trang bị.


Dịch Cầm Địch Tung: thời gian hồi 20 giây, phạm vi tấn công 15m, tăng nội công và ngoại công 17396 điểm, đồng thời có 32% xác suất khiến mục tiêu rơi vào trạng thái phá triền, nội công và ngoại công giảm 20%, kéo dài trong 20 giây.


Tiệt Quyền Thức: Thời gian hồi 30 giây, vận khí 5 giây để thi triển. Trạng thái phòng phủ gia tăng tốc độ nhận nộ khí 30% , gia tăng nội thủ cho bản thân 1027 điểm.
Trạng thái bị động : khi bị tấn công có tỉ lệ giải trừ khống chế

 

Bạch Hồng Quán Nhật: Thi triển nhanh . Thời gian chờ 100 giây,Trạng thái phòng thủ gia tăng 4 loại kháng 1000 điểm , kéo dài 10 giây.


Đoàn Gia Kiếm Pháp - Thiên Long Bí Kíp Đệ Ngũ Quyển

Ma Lệ Thuật: kỹ năng bị động, tăng thêm 85% nội công và ngoại công cơ bản của vũ khí quạt, khuyên.


Tuyết Ủng Lam Quan: thời gian hồi 20 giây, phạm vi tấn công 15m, tăng nội công và ngoại công 18582 điểm, đồng thời có 32% xác suất khiến mục tiêu rơi vào trạng thái phong huyệt, kéo dài trong 5 giây, trong trạng thái phong huyệt sẽ không thể sử dụng bất cứ kỹ năng nào.

 

Phá Kiếm Thức: Thời gian hồi 30 giây, vận khí 5 giây để thi triển. công kích trạng thái gia tăng tốc độ nhận được nộ khí 30%, trong trạng thái này tấn công mục tiêu, có tỷ lệ 38% khiến cho mục tiêu rơi vào trạng thái phá triền . Trạng thái phá triền sẽ tăng thời gian vận khí của một số kỹ năng 68%, kèo dài 30 giây
Trạng thái bị động : Khi tấn công có tỉ lệ gây thêm sát thương và làm giảm nội ngoại công của đối phương .

 

Kim Ngọc Mãn Đường: thời gian hồi 120 giây,trạng thái gia tăng 20% sát thương trong 15 s

Khô Thiện - Thiên Long Bí Kíp Đệ Lục Quyển

Vạn Nhạc Triều Tông: thời gian hồi 25 giây, phạm vi tấn công 15m, gây 2289 điểm sát thương. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 165 điểm khí của bản thân.


Phi Khô Phi Vinh: thời gian hồi 25 giây, giúp bản thân hóa giải trạng thái tản công và phong huyệt, đồng thời miễn dịch với hiệu ứng tản công và phong huyệt trong 10 giây. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 500 điểm nộ khí của bản thân.


Bách Bộ Xuyên Dương: Tăng tỉ lệ chính xác và tỉ lệ hiệu ứng kỹ năng phái Thiên Long bằng 100% , kéo dài 20 giây . Thi triển sẽ tiêu hao toàn bộ nộ khí .


Bí Tịch Lục Mạch Thần Kiếm

Thiếu Trạch Kiếm: thời gian hồi 90 giây, phạm vi tấn công 15m, gây 2201 điểm sát thương, đồng thời khiến kẻ địch rơi vào trạng thái phá triền, làm giảm đi nội ngoại công 18%, kéo dài trong 40 giây.
Thương Dương Kiếm: thời gian hồi 30s, đơn thể tấn công từ xa gây 1800 điểm sát thương trực tiếp, đồng thời khiến đối phương định thân 5s
Trung Xung Kiếm: thời gian hồi 90s, tấn công 1 mục tiêu tùy ý giảm 3 loại kháng 150 điểm của đối phương kéo dài 15 giây.

Tuyệt Kỹ Trấn Phái

Lục Mạch Thần Kiếm : Đơn thể viễn chinh công kích mục tiêu gây thêm sát thương 5000 điểm , đồng thời gây các trạng thái Lục Mạch cho mục tiêu ( Thiếu trạch : Hư Nhược , Thương Dương: Định Thân , Trung Xung : Giảm kháng đến âm , Thiếu Xung : Giảm Khí , Quan Xung : Sát Thương , Thiếu Thương : Giảm Tốc).

Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về môn phái Thiên Long.

 

 

----------------------------