Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[Tiêu Điểm Môn Phái] Quỷ Cốc

Đăng ngày: 28/09/2021

Kính chào quí võ lâm bằng hữu,

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Quỷ Cốc phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Quỷ Cốc cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Quỷ Cốc.

---------------------------------------

Quỷ Cốc là phái thiên về Nội Công, đi thuần thuộc tính Hỏa và Huyền

Trạng thái có thể gây ra cho mục tiêu:

Tê Liệt:khiến mục tiêu không thể cử động và dùng kỹ năng


Trạng thái giải trừ: giải trừ phong huyệt

Quỷ Cốc Đạo Tàng
Càn Khôn Dẫn: Tấn công đơn thể từ xa nội công tăng 569 điểm

Thái Thượng Vong Tinh: Tấn công phạm vi. Nhấp mặt đất, kỹ năng thi triển trong 10m, tối đa 8 mục tiêu, nội công tăng 46823 điểm

Tạo Hóa Tam Sinh: Cường hóa đơn. Tăng 4 loại thuộc tính tấn công mục tiêu 20 điểm, duy trì 30 phút

Hoàng Đình Thích Giải

Nhất Khí Tam Thanh: Thời gian chờ 30s-Tấn công tầm xa huyền công tăng 2383 điểm

Phù Diêu Trực Thượng: Thời gian chờ 30s - Trạng thái gia tăng tốc độ di chuyển 50% duy trì 16 giây.

Đào Nhiên Nhất Tuy: Thời gian chờ 120s . Tấn công tầm xa, làm mục tiêu bị tê liệt 7s không thể tiến hành bất kỳ thao tác nào.

Bão Nguyên Thủ Nhất: Cường hóa nhóm,7m xung quanh bản thân, hiệu quả 12 người, giúp đồng đội (gồm bản thân) tăng 4 loại kháng tính 15 điểm duy trì 30 phút

Tam Viên Khâm Thiên Pháp
Huỳnh Hoặc Thủ Tâm: Tấn công tầm xa, nội công tăng 25037 điểm, đòng thời làm mục tiêu vào trạng thái thiêu đốt duy trì 21s.

Tụ Tinh Trận – Trường Sinh:Bày trường sinh tinh trận sẽ đặt 1m trước bản thân,khi bày trận, thành viên đội trong phạm vi 10m của tinh trận sẽ thành mục tiêu bảo vệ, diu trì 30s, tinh trận cứ cách 3s sẽ hồi sinh lực cho mục tiêu che chở 1 lần, sinh lực hồi mỗi lần bằng 3% sinh lực tối đa của người dàn trận, mục tiêu che chở rời phạm vi tinh trận sẽ mất che chở
Cùng lúc chỉ bày được 1 loại Tinh Trận , sinh lực tinh trận bằng 15% sinh lực tối đa của người dàn trận
Trong bản đồ luyện công và pk , khi dùng Trường Sinh Tinh Trận trị liệu nhân vật , tri liệu trong 2 giây , tối đa có thể được Nga Mi và Trường Sinh Tinh Trận hồi sinh lực bằng 15% máu tối đa

Tuyệt Tinh Trận – Phá Quân: Bày Phá Quân Tinh Trận tự động tấn công mục tiêu người dàn trận đang tấn công trong phạm vi 15m duy trì 10s , Tinh trận sở hữu 100% 4 loại thuộc tính (tấn công , giảm kháng , giảm kháng đến âm)
Cùng lúc chỉ bày được 1 loại Tinh Trận , sinh lực tinh trận bằng 15% sinh lực tối đa của người dàn trận.

Bổn Kinh Âm Phù Thất Thuật

Bất Diệt Thân : Tăng 110% hiệu quả ngoại thủ cơ bản của phòng cụ ( Kỹ Năng bị động)

Vi Lão Tiên Suy: Tấn công đơn tầm xa. Huyền công tăng 1248 điểm, trúng mục tiêu có 34% tỷ lệ làm mục tiêu vào trạng thái hư nhược, chính xác giảm 734 điểm, tấn công chí mạng giảm 80 điểm, duy trì 10s.
Tiêu Dao Du: Trạng thái phòng thủ, tốc độ nhận nó khí tăng 30% né tránh tăng 732 điểm
Kỹ năng bị động : Khi bị tấn công có tỉ lệ hồi 2% máu và giảm sát thương.

Ngũ Khí Triều Nguyên: Hồi phục cho bản thân 16% sinh lực.


Bãi Hạp Sách
Đạo Pháp Tâm: Hiệu quả nội công cơ bản của Trường Trượng tăng 110%

Phong Vân Phản Phúc: Tấn công tầm xa. Nội công tăng 25037 điểm, trúng mục tiêu có 34% tỷ lệ làm mục tiêu bị tản công duy trì 3s khiến mục tiêu có thể di chuyển nhưng không thể sử dụng kỹ năng.

Ý Túng Hoành: Trạng thái tấn công, thân pháp tăng 80 điểm
Kỹ năng bị động : khi tấn công có tỉ lệ tăng sát thương và tê liệt đối phương.


Tụ Tinh Trận – Âm Dương: Bày âm dương tinh trận, nhấp mặt đất để bày trận, người dàn trận trong phạm vi 10m của Tinh Trận sẽ thành mục tiêu bảo vệ , duy trì 10s, dựa vào tấn công cao nhất của người dàn trận , cứ 200 điểm tấn công thuộc tính có thể giúp người dàn trận tăng 1 điểm giới hạn giảm kháng đến âm loại thuộc tính tương ứng , tối đa tăng 100 điểm , người dàn trận rời khỏi phạm vi tinh trận sẽ mất bảo vệ.
Cùng lúc chỉ bày được 1 loại Tinh Trận , sinh lực tinh trận bằng 15% sinh lực tối đa của người dàn trận


Vân Mộng Quyết
Thanh Khê Trường Ca: Đánh lan, trong phạm vi xung quanh bản thân 5m tối đa 6 mục tiêu, gây thêm 1946 điểm sát thương trực tiếp, tiêu hao 165 điểm khí

Thiên Nhân Hợp Nhất: Giải trừ đi trạng thái phong huyệt, đồng thời miễn dịch phong huyệt trong 10s

Trích Tiên Mộng Ảnh: Trạng thái. Giảm sát thương bản thân phải chịu 25% duy trì 22s

Tam Viên Đấu Số Kinh - Bí Tịch 
Tuyệt Tình Trận – Thất Sát: Bày thất sát tinh trận. Nhấp mặt đất để bày trận, khi bày trận ngẫu nhiên chọn 6 mục tiêu trong phạm vi 10m của tinh trận làm mục tiêu truy sát, duy trì 15s, tốc độ di chuyển của mục tiêu truy sát giảm 50%, nếu đã có hiệu quả giảm tốc độ sẽ bị định thân, mỗi giây mục tiêu truy sát còn chịu sát thương trực tiếp bằng 1% sinh lực tối đa của người dàn trận, rời phạm vi tinh trận sẽ không bị giảm tốc và chịu sát thương .Cùng lúc chỉ bày được 1 loại Tinh Trận , sinh lực tinh trận bằng 15% sinh lực tối đa của người dàn trận
Tinh Trận này chỉ được người chơi đối địch với người dàn trận làm mục tiêu truy sát.


Súc Địa Thành Thốn: Thời gian chờ 120s . Di chuyển đơn tầm xa. Trong phạm vi 10m quanh bản thân chọn vị trí di chuyển, đồng thời đồng đội được chọn di chuyển nhanh đến địa điểm đã chọn

Tuyệt Tình Trận – Tham Lang: Bày tham lang tinh trận, nhấp mặt đất để bày trận, khi bày trận đồng đội trong phạm vi 10m của Tinh Trận sẽ thành mục tiêu bảo vệ , duy trì 15s , Tinh Trận tăng tấn công thuộc tính cao nhất trong 4 loại tấn công thuộc tính của mục tiêu bảo vệ , điểm thuộc tính tăng là 10% tấn công thuộc tính cao nhất trong 4 loại tấn công thuộc tính của người dàn trận.
tối đa tăng 2000 điểm , mục tiêu bảo vệ rời pham vi sẽ mất hiệu quả
Cùng lúc chỉ bày được 1 loại Tinh Trận , sinh lực tinh trận bằng 15% sinh lực tối đa của người dàn trận

Tuyệt Kỹ Trấn Phái

Hoàng Hoàng Thiên Uy: Tiêu hao khí 422 điểm - Thời gian hồi 30s .Trạng thái phụ trợ gia tăng hiệu quả của các loại trận pháp.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp quí bằng hữu am hiểu hơn về Quỷ Cốc phái!

 

----------------------------