Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[Tiêu Điểm Môn Phái] Nga Mi - Yểu Điệu Thục Nữ

Đăng ngày: 28/09/2021

Kính chào quí võ lâm bằng hữu,

 

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Nga Mi phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Nga Mi cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Nga Mi.

 

 

-------------------------------

 

Nga Mi là phái nội công, chuyên đánh thuộc tính Băng và Huyền.

Trạng thái có thể gây ra cho mục tiêu:


Thất Minh (mù): chạy tán loạn, không thể kiểm soát được, đồng thời không sử dụng được kỹ năng.


Cương Ngạnh (đông cứng): giảm tốc độ di chuyển, tăng thời gian hồi phục kỹ năng (delay).


Hư Nhược: giảm giới hạn máu và khí.

 


Trạng thái có thể phá giải: Định Thân và Vây Khốn.


Mỹ Nữ Quyền Pháp - Nga Mi Bí Kíp Đệ Nhất Quyển

Điêu Thuyền Bái Nguyệt: kỹ năng công kích cơ bản của Nga My phái, tăng nội công 527 điểm.


Chiêu Quân Xuất Tái: thời gian hồi 15 giây, trong phạm vi 6m từ một điểm đã chọn, có 6 mục tiêu chịu sự ảnh hưởng của kỹ năng này, tất cả kỹ năng của Nga My lên mục tiêu tăng 35% sát thương, kéo dài trong 60 giây (trên đầu mục tiêu sẽ xuất hiện dấu hiệu hình thanh kiếm khi bị ảnh hưởng của skill này).


Tọa Hoài Bất Loạn: tăng 60 điểm trí lực cho mục tiêu, kéo dài trong 31 phút.

 

 

Thần Hữu Kinh - Nga Mi Bí Kíp Đệ Nhị Quyển

Tây Tử Bồng Tâm: thời gian hồi 30 giây, thời gian vận khí 3 giây, phạm vi tấn công 15m,tấn công đơn thể từ xa gây 5 lần sát thương, tăng băng công 3938 điểm.


Kim Đỉnh Miên Chưởng: Thời gian chờ 45 giây .Phát công liên tục 15 giây.
Tấn công đơn thể từ xa khiến cho mục tiêu cứ mỗi giây nhận phải 1 lần công kích , gia tăng nội công 14866 điểm sát thương , đồng thời tiến vào trạng thái Đông Cứng , làm giảm tốc độ di chuyển 30%

Nguyệt Lạc Tây Sơn: thời gian hồi 60 giây, thi triển nhanh trong phạm vi 5m khiến 4 mục tiêu rơi vào trạng thái thất minh (mù), kèo dài trong 6 giây, đồng thời sẽ trong một khu vực nhất định tùy ý di chuyển.

 

 


Phật Quang Phổ Chiếu: Thời gian vận khí 3 giây để thi triển, trong phạm vi 7m, hồi phục 25251 điểm máu cho 12 mục tiêu trong party (bao gồm cả bản thân).
Trong bản đồ luyện công và PK , dùng kỹ năng trị liệu nhân vật , trị liệu mục tiêu trong 2 giây , tối đa có thể được Nga Mi và Trường Sinh Trận hồi sinh lực bằng 15% sinh lực tối đa

 


Tẩy Tủy Kinh - Nga Mi Bí Kíp Đệ Tam Quyển

Xung Hư Dưỡng Khí: vận khí 4 giây để thi triển, hồi phục 25215 điểm máu cho mục tiêu.Trong bản đồ luyện công và PK , dùng kỹ năng trị liệu nhân vật , trị liệu mục tiêu trong 2 giây , tối đa có thể được Nga Mi và Trường Sinh Trận hồi sinh lực bằng 15% sinh lực tối đa

 

Khởi Tử Hồi Sinh: vận khí 10 giây để thi triển, phạm vi tác dụng 2m, hồi sinh cho một mục tiêu. Sau khi hồi sinh, mục tiêu sẽ được hồi phục 10% lượng máu và khí (mana).


Diên Niên Ích Thọ: thời gian hồi 120 giây, Trạng thái phòng ngự , giảm 30% lượng sát thương phải nhận trong 10 giây

 

 

 


Thục Nữ Kiếm Pháp - Nga Mi Bí Kíp Đệ Tứ Quyển

Yểu Điệu Thục Nữ: kỹ năng bị động, tăng thêm 105% nội thủ cơ bản của trang bị.


Hồi Thiên Thuật: Thời gian chờ 90 giây, Trong trạng thái kéo dài lượng hồi phục sinh lực của bản thân , mỗi 1 giây hồi phục huyết 1%, kéo dài 12 giây.


Tuyệt Kiếm Thức: Thời gian hồi 30 giây, vận khí 5 giây để thi triển, Trạng thái phòng ngự gia tăng tốc độ nhận được nộ khí 30%, trong trạng thái xung hư dưỡng khí sẽ giảm 1 nửa thời gian thi triển
Trạng thái bị động : Giảm sát thương nhận vào 10%

Hộ Tâm Quyết: thời gian hồi 120 giây, khôi phục 25% khí


Quân Tử Kiếm Pháp - Nga Mi Bí Kíp Đệ Ngũ Quyển

Quân Tử Hảo Cầu: kỹ năng bị động, tăng thêm 105% nội công cơ của vũ khí đơn đoản, song đoản.


Chưởng Nhãn Pháp: thời gian hồi 20 giây, phạm vi tấn công 15m, tăng 19849 điểm nội công, đồng thời có 32% xác suất khiến mục tiêu rơi vào trạng thái thất minh (mù), kéo dài trong 3 giây, đồng thời sẽ trong một khu vực nhất định tùy ý di chuyển.

 

Diệt Kiếm Thức: Thời gian hồi 30 giây, vận khí 5 giây để thi triển.Trạng thái công kích, trong trạng thái này tấn công mục tiêu , có 30% tỉ lệ khiến mục tiêu bị hư nhược , làm giảm đi lượng huyết và Khí 21% , kéo dài 30 giây.
Trạng thái bị động : khi tấn công có tỉ lệ đả kích mục tiêu , đòn đánh tăng ra tăng 20% sát thương , đồng thời làm giảm tốc độ di chuyển của đối phương.

 


Trảm Tình Quyết:thời gian hồi 70 giây, trong trạng thái này sử dụng Tây Tử Bổng Tâm sẽ giảm đi thời gian phục hồi 35%, thời gian kéo dài 60 giây.


Ám Nhiên Biệt Ly Chưởng - Nga Mi Bí Kíp Đệ Lục Quyển

Đà Nê Đới Thủy: thời gian hồi 25 giây, phạm vi tấn công 15m, gây 1932 điểm sát thương. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 165 điểm khí của bản thân.


Hành Thi Tẩu Nhục: thời gian hồi 25 giây, hóa giải trạng thái định thân và vây khốn, đồng thời miễn địch với hiệu ứng định thân và vây khốn trong 10 giây. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 500 điểm nộ khí của bản thân.


Ngai Nhược Mộc Kê: Trạng thái vô địch khiến cho bản thân trở nên vô địch , nhưng trong trạng thái này không thể tấn công , không thể sử dụng kỹ năng kéo dài 10 giây.


Bí Tịch Cửu Âm Chân Kinh

Cửu Âm Bạch Cốt Trảo: thời gian hồi 120 giây, phạm vi tân công 15m, gây 2964 điểm sát thương, đồng thời khiến kẻ địch rơi vào trạng thái rút máu liên tục, mỗi giây mất 1% điểm máu, kéo dài trong 15 giây.


Thanh Tâm Phổ Thiện Chú: Phạm vi tác dụng 15m, vận khí 1 giây để thi triển, hồi phục 12% máu cho mục tiêu.
Trong bản đồ luyện công và PK , dùng kỹ năng trị liệu nhân vật , trị liệu mục tiêu trong 2 giây , tối đa có thể được Nga Mi và Trường Sinh Trận hồi sinh lực bằng 15% sinh lực tối đa
Trong bản đồ Phó Bản , khí tiêu hao thêm 2%
Xuân Hoa Thu Nguyệt: Thời gian hồi 180s, Trị liệu cho mục tiêu máu 20%, đồng thời gia tăng 1 khiên có khả năng hấp thụ 84% sát thương , tối đa 600000 máu kéo dài 10 giây
Trong bản đồ luyện công và PK , dùng kỹ năng trị liệu nhân vật , trị liệu mục tiêu trong 2 giây , tối đa có thể được Nga Mi và Trường Sinh Trận hồi sinh lực bằng 15% sinh lực tối đa

Tuyệt Kỹ Trấn Phái :Thi triển nhanh, thời gian hồi 180 giây, Hồi cho mục tiêu 30% máu đồng thời gia tăng trạng thái miễn dịch sát thương cho mục tiêu trong vòng 10 giây ( trong thời gian miễn dịch không thể sử dụng kỹ năng )


Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về môn phái Nga Mi!

 

----------------------------