Tin tức

[Tiêu Điểm Môn Phái] Nga Mi - Yểu Điệu Thục Nữ

Đăng ngày : 28/09/2021

Kính chào quí võ lâm bằng hữu,

 

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Nga Mi phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Nga Mi cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Nga Mi.

 

 

-------------------------------

 

Nga Mi là phái nội công, chuyên đánh thuộc tính Băng và Huyền.

Trạng thái có thể gây ra cho mục tiêu:


Thất Minh (mù): chạy tán loạn, không thể kiểm soát được, đồng thời không sử dụng được kỹ năng.


Cương Ngạnh (đông cứng): giảm tốc độ di chuyển, tăng thời gian hồi phục kỹ năng (delay).


Hư Nhược: giảm giới hạn máu và khí.

 


Trạng thái có thể phá giải: Định Thân và Vây Khốn.


Mỹ Nữ Quyền Pháp - Nga Mi Bí Kíp Đệ Nhất Quyển

Điêu Thuyền Bái Nguyệt: kỹ năng công kích cơ bản của Nga My phái, tăng nội công 314 điểm.


Chiêu Quân Xuất Tái: thời gian hồi 15 giây, trong phạm vi 6m từ một điểm đã chọn, có 6 mục tiêu chịu sự ảnh hưởng của kỹ năng này, tất cả kỹ năng của Nga My lên mục tiêu tăng 35% sát thương, kéo dài trong 60 giây (trên đầu mục tiêu sẽ xuất hiện dấu hiệu hình thanh kiếm khi bị ảnh hưởng của skill này).


Tọa Hoài Bất Loạn: tăng 120 điểm trí lực cho mục tiêu, kéo dài trong 31 phút.

 

 

Thần Hữu Kinh - Nga Mi Bí Kíp Đệ Nhị Quyển

Tây Tử Bồng Tâm: thời gian hồi 30 giây, không mất thời gian vận khí, phạm vi tấn công 15m, tăng băng công 3938 điểm.


Kim Đỉnh Miên Chưởng: thời gian hồi 45 giây, phạm vi tấn công 15m, kỹ năng gây sát thương nội công 24866 điểm. Đồng thời khiến kẻ địch rơi vào trạng thái cương ngạnh (đông cứng), tốc độ di chuyển giảm 30%.


Nguyệt Lạc Tây Sơn: thời gian hồi 60 giây, trong phạm vi 5m khiến 4 mục tiêu rơi vào trạng thái thất minh (mù), kèo dài trong 6 giây.

 

 


Phật Quang Phổ Chiếu: thời gian vận khí 3 giây để thi triển, trong phạm vi 7m, hồi phục 24828 điểm máu cho 12 mục tiêu trong party (bao gồm cả bản thân).Tẩy Tủy Kinh - Nga Mi Bí Kíp Đệ Tam Quyển

Xung Hư Dưỡng Khí: vận khí 2 giây để thi triển, hồi phục 24828 điểm máu cho mục tiêu.


Khởi Tử Hồi Sinh: vận khí 10 giây để thi triển, phạm vi tác dụng 2m, hồi sinh cho một mục tiêu. Sau khi hồi sinh, mục tiêu sẽ được hồi phục 10% lượng máu và khí (mana).


Diên Niên Ích Thọ: thời gian hồi 80 giây, giảm 30% sát thương nhận vào trong 10 giây

 

 
Thục Nữ Kiếm Pháp - Nga Mi Bí Kíp Đệ Tứ Quyển

Yểu Điệu Thục Nữ: kỹ năng bị động, tăng thêm 105% nội thủ cơ bản của trang bị.


Hồi Thiên Thuật: liên tục hồi máu cho bản thân trong 12 giây, mỗi giây hồi phục 1% máu


Tuyệt Kiếm Thức: thời gian hồi 30 giây, vận khí 5 giây để thi triển, Trạng thái phòng ngự gia tăng tốc độ nhận được nộ khí 30%, đồng thời tăng 100 điểm kháng mỗi loại thuộc tính.


Hộ Tâm Quyết: thời gian hồi 120 giây, khôi phục 20% khí


Quân Tử Kiếm Pháp - Nga Mi Bí Kíp Đệ Ngũ Quyển

Quân Tử Hảo Cầu: kỹ năng bị động, tăng thêm 105% nội công cơ của vũ khí đơn đoản, song đoản.


Chưởng Nhãn Pháp: thời gian hồi 20 giây, phạm vi tấn công 15m, tăng 19849 điểm nội công, đồng thời có 32% xác suất khiến mục tiêu rơi vào trạng thái thất minh (mù), kéo dài trong 3 giây.


Diệt Kiếm Thức: thời gian hồi 30 giây, vận khí 5 giây để thi triển.Trạng thái công kích, gia tăng sát thương 15% đồng thời khi tấn công có tỷ lệ gia tăng sát thương đồng thời giảm 70% tốc độ di chuyển của đối phương trong 2s.

 

 


Trảm Tình Quyết:thời gian hồi 70 giây, đơn thể giúp gia tăng 7 0% tốc độ di chuyển kéo dài trong 6s


Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng - Nga Mi Bí Kíp Đệ Lục Quyển

Đà Nê Đới Thủy: thời gian hồi 25 giây, phạm vi tấn công 15m, gây 1932 điểm sát thương. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 200 điểm khí của bản thân.


Hành Thi Tẩu Nhục: thời gian hồi 25 giây, hóa giải trạng thái định thân và vây khốn, đồng thời miễn địch với hiệu ứng định thân và vây khốn trong 10 giây. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 500 điểm nộ khí của bản thân.


Ngai Nhược Mộc Kê: Miễn dịch trong 8s có thể dùng kỹ năng. Khi sử dụng sẽ tiêu hao 1000 điểm nộ khí của bản thân.


Bí Tịch Cửu Âm Chân Kinh

Cửu Âm Bạch Cốt Trảo: thời gian hồi 90 giây, phạm vi tân công 15m, gây 2964 điểm sát thương, đồng thời khiến kẻ địch rơi vào trạng thái rút máu liên tục, mỗi giây mất 1% điểm máu, kéo dài trong 15 giây.


Thanh Tâm Phổ Thiện Chú: phạm vi tác dụng 15m, vận khí 1 giây để thi triển, hồi phục 12% máu cho mục tiêu.
Xuân Hoa Thu Nguyệt: thời gian hồi 80s, Nếu đối phương là đồng đội hoặc bản thân sẽ hồi 20% máu, nếu là kẻ địch sẽ gây tê liệt 5s


Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về môn phái Nga Mi!

 

----------------------------