Tin tức

[Tiêu Điểm Môn Phái] Đào Hoa - Bách Xuyên Nhập Hải

Đăng ngày : 28/09/2021

Kính chào quý võ lâm bằng hữu,

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Đào Hoa phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Đào Hoa cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Đào Hoa.

 

--------------------------------

 

Đào Hoa là môn phái Nội Công, theo thuộc tính Băng và Độc

 

Trạng thái có thể gây ra cho mục tiêu:

Cương Ngạnh (đông cứng):  giảm tốc độ di chuyển.

Tản Công: có thể di chuyển, nhưng không thể sử dụng kỹ năng.

Thất Minh (mù): chạy tán loạn, không thể kiểm soát được, đồng thời không sử dụng được kỹ năng.
Trạng thái có thể phá giải: Hôn Mê và Định Thân.

Đặc điểm thú vị:có thể giải tất cả khống chế, và ẩn thân trong 2s 

 

Truyện Tập Lục Ở Nhạc Thư

Nhã Tung Chi Âm: đơn thể tấn công tầm xa gia tăng nội công kích 724 điểm

Bát Liệt Chi Vũ: thời gian hồi 5s, điều khiển Ly Nhân Ngẫu đến vị trí chỉ định

Trịnh Vệ Chi Khúc: khoảng cách 15m, đơn thể cường hóa gia tăng chính xác 2500 điểm,né tránh tăng 1250 điểm, kéo dài 30 phút

Truyện Tập Lục: Tâm Thư

Nhân Chi Khả Tru: thời gian hồi 30s, khoảng cách 15m, đơn thể tấn công tăng băng và độc lên 2917 điểm

Lạc Mã Quy An: thời gian hồi 12s, khoảng cách 12m, thu hồi Ly Nhân Ngẫu

Khứ Trí Khứ Cố: thời gian hồi 90s, quần thể công kích chỉ định vị trí, bán kính hiệu quả 6m tối đa 6 mục tiêu bị tản công 4s

Liễm Kỳ Vũ Dực: thời gian hồi 15s, Hoán đổi vị trí với Ly Nhân Ngẫu, khiến 3 mục tiêu kẻ địch trên đường đi bị tê liệt 2s, đồng thời bản thân được cộng dồn 1 tầng duy trì 5s hiệu quả tăng sát thương.

Truyện Tập Lục: Phản Hồn

Mưu Đông Càn Qua: thời gian hồi 20s, di chuyển nhanh đến vị trí của Ly Nhân Ngẫu và khiến tối đa 6 kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh Ly Nhân Ngẫu bị 3473 điểm băng công kích, khiến mục tiêu bị ma tý 2 giây

Tần Hoàng Đông Khiển: Vị trí di chuyển hướng về vị trí chỉ định trong phạm vi 12m tiến hành di chuyển vị trí 1 lần, trong quá trình di chuyển miễn dịch khống chế, sát thương chịu giảm 50%

Cao Đường Vân Tán: thời gian hồi 70s, Khiến kẻ địch xung quanh bản thân và Ly Nhân Ngẫu bi giảm 250 điểm hội thủ trong 10s

Truyện Tập Lục: Nhân Chính

Kỳ Mệnh Duy Tân: tăng nội thủ cở bản lên 105%

Nhật Nguyệt Chi Minh: thời gian hồi 15s,khoảng cách 15m, Đơn thể công kích tầm xa gia tăng 27932 điểm  nội công,đồng thời có tỷ lệ 40% giảm tốc độ di chuyển của đối phương đi 50% trong 5s

Nhân Dĩ Thủ Bổn: thời gian hồi 30s,thời gian vận 5s,tăng 100%  tốc độ hồi nộ khí

Tiêu Hồi Trú Chuyển: thời gian hồi 90s,Hồi 500 điểm nộ khí cho bản thân

 Truyện Tập Lục: Chinh Phạt

Hình Phạt Hữu Lý: tăng nội công kích cơ bản lên 105%

Tội Nhân Bất Oán: thời gian hồi 20s,đơn thể công kích tầm xa tăng băng công lên 1527 điểm,có 40% tỷ lệ khiến mục tiêu bị ma tý 5s

Chiến Khả Đắc Uy: thời gian hồi 30s, thời gian vận 5s,Trạng thái tấn công, khi tấn công có tỷ lệ giảm 5% khí của đối phương

Dĩ Chiến Chỉ Chiến: thời gian hồi 90s, Tăng tỷ lệ hiệu quả của Chiến Khả Đắc Uy kéo dài 20s

Truyện Tập Lục: Cộng Tình

Lục Hợp Đồng Phong: thời gian hồi 20s, đơn thể công kích gia tăng sát thương trực tiếp 3692 điểm, tiêu hao 200 điểm khí

Giải Ngã Tâm Ưu: thời gian hồi phục 45s, giải trừ khống chế, đưa bản thân vào trạng thái tàn hình 2s tốc độ di chuyển giảm 50%, mục tiêu tâm pháp cao hơn không thể giải trừ

Trạo Ca Trung Lưu: Dịch chuyển đến bên cạnh Ly Nhân Ngẫu đồng thời gây sát thương cho các mục tiêu xung quanh mỗi giây, duy trì 10s

Truyện Tập Lục: Nước Thệ

Khuyến Quân Tửu: Kéo tối đa 6 kẻ địch xung quanh lại Ly Nhân Ngẫu đồng thời gây tản công 6s, Ly Nhân Ngâu phải xuất chiến

Khổ Trú Đoản: Tự thân tiến vào trạng thái đóng băng, không thể bị sát thương cũng không thể gây sát thương, mỗi giây hồi cho bản thân 2% máu liên tục trong 10s

Bách Xuyên Nhập Hải: thời gian hồi 90s, Hồi cho bản thân 20% mái đồng thời tiến vào trạng thái vô địch trong 8s

Hy vọng bài viết sẽ giúp các bằng hữu hiểu rõ hơn về môn phái Đào Hoa!

 

----------------------------