Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[Tiêu Điểm Môn Phái] Đào Hoa - Bách Xuyên Nhập Hải

Đăng ngày: 28/09/2021

Kính chào quý võ lâm bằng hữu,

Nhằm giúp anh hùng cao thủ cũng như các tân thủ mới có thể am hiểu hơn về Đào Hoa phái, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin chi tiết bộ kỹ năng môn phái của Đào Hoa cho các quý bằng hữu có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của Đào Hoa.

 

--------------------------------

 

Đào Hoa là môn phái Nội Công, theo thuộc tính Băng và Độc

 

Trạng thái có thể gây ra cho mục tiêu:

Cương Ngạnh (đông cứng): giảm tốc độ di chuyển.

Tản Công: có thể di chuyển, nhưng không thể sử dụng kỹ năng.

Thất Minh (mù): chạy tán loạn, không thể kiểm soát được, đồng thời không sử dụng được kỹ năng.
Trạng thái có thể phá giải: Hôn Mê và Định Thân.

Đặc điểm thú vị:có thể giải tất cả khống chế, và ẩn thân trong 2s

 

Truyện Tập Lục Ở Nhạc Thư

Nhã Tụng Chi Âm: Đơn thể tấn công tầm xa gia tăng nội công kích 569 điểm, Con rối ở trạng thái xuất chiến , mỗi 3 lần tấn công giúp bản thân cộng dồn 1 tầng , duy trì 5 giây tăng hiệu quả sát thương .
Hiệu quả tăng sát thương : Tối đa cộng dồn 5 tầng , sát thương cơ bản +5% mỗi tầng , tối đa 25%

Bát Liệt Chi Vũ: Thời gian hồi 5s, Điều khiển Con Rối Ly , kéo Con Rối Ly ném vào vị trí phạm vi 10m xung quanh , gây cho 5 mục tiêu 100 điểm sát thương trực tiếp , Khiến mục tiêu bị dấu ấn Ám Thương trong 5s
Tạo cho bản thân 1 tầng hiệu quả tăng sát thương duy trì 5s.
Dấu ấn Ám Thương : Làm giảm kháng chí mạng của mục tiêu 130 điểm.

Trịnh Vệ Chi Khúc: Đơn thể cường hóa gia tăng chính xác 742 điểm,né tránh tăng 208 điểm, kéo dài 30 phút

Truyện Tập Lục: Tâm Thư

Nhân Chi Khả Tru: Con Rối ở trạng thái xuất chiến : Thời gian chờ 15s nộ khí tốn 80 điểm.
Con Rối ở trạng thái chưa xuất chiến : Thời gian chờ 30s , tiêu hao khí 297 điểm
Thi triển nhanh - Tấn công đơn thể từ xa tăng Băng Công 2383 điểm.

Lạc Mã Quy Ân: Thời gian hồi 5s, khoảng cách 12m, Khống chế Con Rối Ly -thu hồi Con Rối Ly trong phạm vi 12m

Khứ Trí Khứ Cố: Thời gian hồi 120s, quần thể công kích chỉ định vị trí, bán kính hiệu quả 4m tối đa 6 mục tiêu bị tản công 4s

Liễm Kỳ Vũ Dực: Thời gian hồi 15s, Hoán đổi vị trí với Ly Nhân Ngẫu, khiến 3 mục tiêu kẻ địch trên đường đi bị tê liệt 2s, đồng thời bản thân được cộng dồn 1 tầng duy trì 5s hiệu quả tăng sát thương.
Hiệu quả tăng sát thương : Tối đa cộng dồn 5 tầng , hiệu quả tăng sát thương mỗi tầng , tăng thêm sát thương chí mạng 10% và sát thương cơ bản 5% , tối đa tăng Sát Thương Chí Mạng 50% và Cơ Bản 25% (Con Rối xuất chiến )

Truyện Tập Lục: Phản Hồn

Mưu Động Càn Qua: thời gian hồi 20s, di chuyển nhanh đến vị trí của Ly Nhân Ngẫu và khiến tối đa 6 kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh Ly Nhân Ngẫu bị 2837 điểm băng công kích, khiến mục tiêu bị tê liệt 2 giây.(Con Rối xuất chiến )

Tần Hoàng Đông Khiển: Con Rối ở trạng thái xuất chiến: Nộ khí tốn 50 điểm - Thời gian chờ 3s
Con Rối ở trạng thái chưa xuất chiến : Tiêu hao khí 456 điểm - Thời gian chờ 12s- Cư ly 12m
Vị trí di chuyển hướng về vị trí chỉ định trong phạm vi 12m tiến hành di chuyển vị trí 1 lần , trong quá trình di chuyển miễn dịch khống chế .
Con Rối Ly ở trạng thái xuất chiến , sau khi di chuyển , tấn công 1 lần chắc chắn chí mạng, bản thân cộng dồn 1 tầng và duy trì 5s hiệu quả tăng sát thương .
Con Rối Ly ở trạng thái chưa xuất chiến , sau khi di chuyển , tấn công 1 lần hồi phục 30 điểm nộ khí , bản thân cộng dồn 1 tầng và duy trì 5s hiệu quả sát thương.
Hiệu quả tăng sát thương : Tối đa cộng dồn 5 tầng , hiệu quả tăng sát thương mỗi tầng , tăng thêm sát thương chí mạng 10% và sát thương cơ bản 5% , tối đa tăng Sát Thương Chí Mạng 50% và Cơ Bản 25% .

Cao Đường Vân Tán: Nộ khí tốn 10 điểm -15m, thời gian chờ 9s
Tấn công đơn thể từ xa , gây sát thương lan xung quanh mục tiêu bán kính 5m , tối đa 5 kẻ địch , đồng thời nếu con rối xuất hiện sẽ thi triển 5 giây đánh dấu sát thương Ám.


Truyện Tập Lục: Nhân Chính

Kỳ Mệnh Duy Tân: tăng ngoại thủ cở bản lên 110%

Nhật Nguyệt Chi Minh: thời gian hồi 15s,khoảng cách 15m, Đơn thể công kích tầm xa gia tăng 22808 điểm nội công, đồng thời có tỷ lệ 38% giảm tốc độ di chuyển của đối phương đi 50% trong 5s

Nhân Dĩ Thủ Bổn: Thời gian hồi 30s,thời gian vận 5s, trạng thái phòng ngự Giới hạn nộ khí bản thân tăng 500 điểm.
Kỹ năng bị động : Tốc độ di chuyển gia tăng 20%
Tiêu Hồi Trú Chuyển: thời gian hồi 120s, Trạng thái Hiệu suất hồi phục nộ khí của bản thân tăng 100% duy trì 10s.


Truyện Tập Lục- Chinh Phạt

Hình Phạt Hữu Lý: Ngoại công cơ bản của vũ khí loại Tiêu tăng 110%

Tội Nhân Bất Oán: thời gian hồi 20s,đơn thể công kích tầm xa tăng băng công lên 1248 điểm,có 34% tỷ lệ khiến mục tiêu bị tê liệt 6s.


Chiến Khả Đắc Uy: Thời gian hồi 30s, thời gian vận 5s,Trạng thái công kích , trong trạng thái này, mỗi 3 đòn đánh sẽ tăng hội công của bản thân 15 điểm, tối đa tăng 75 điểm
Khi đạt 5 tầng hiệu quả tăng bạo kích của trạng thái Chiến Khả Đắc Uy sẽ duy trì thêm 10s
Kỹ năng bị động : khí tấn công có tỉ lệ gây thêm sát thương đồng thời giảm khí của đối phương .

Dĩ Chiến Chỉ Chiến: Thời gian hồi 60s, Trạng thái bạo kích bản thân tăng 100% duy trì 10s.
Trạng thái Dĩ Chiến Chỉ Chiến sẽ trực tiếp thay thế hiệu quả tăng bạo kích của trạng thái Chiến Khả Đắc Uy.

Truyện Tập Lục: Cộng Tình

Lục Hợp Đồng Phong: thời gian hồi 15s, đơn thể công kích gia tăng sát thương trực tiếp 3178 điểm, tiêu hao nộ khí 10 điểm.

Giải Ngã Tâm Ưu: Thời gian hồi phục 45s, Hủy một số trạng thái xấu bản thân phải chịu , giúp bản thân rơi vào trạng thái tàng hình 2s. Dưới trạng thái tàng hình , tốc độ di chuyển giảm 1 nửa , khí bị sát thương hoặc chủ động thi triển kỹ năng sẽ lập tức hiện thân .

Trạo Ca Trung Lưu: Nộ khí tốn 300 điểm - Vận khí 10s - Thời gian chờ 90s
Điểu khiển Con Rối trong phạm vi 12m của bản thân , Con Rối làm cho 6 mục tiêu mỗi giây chịu 150% sát thương duy trì 10s.( Con Rối xuất chiến).

Truyện Tập Lục: Thủy Thệ

Khuyến Quân Tửu: Kéo tối đa 6 kẻ địch xung quanh phạm vi 12m lại Con Rối ,liên tục gây cho 5s Dấu ấn Ám Thương, giảm 75% đốc độ di chuyển, đồng thời gây tản công 5s, (Con Rối phải xuất chiến.)

Khổ Trú Đoản: Thời gian chờ 120s - Khí tiêu hao 465 điểm
Trạng thái lập tức hồi nộ khí 250 điểm , liên tục mỗi giây hồi phục 1% máu và nộ khí 25 điểm , liên tục 10s.

Bách Xuyên Nhập Hải: Thời gian hồi 90s - Khí tiêu hao 465 điểm
Trạng thái hồi phục , giúp bản thân thêm trạng thái Bách Xuyên Nhập Hải , duy trì 8s . Trong trạng thái này miễn dịch sát thương , mỗi lần tạo ra chí mạng hồi phục nộ khí và sinh lực nhất định cho bản thân.

Tuyệt Kỹ Trấn Phái

Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng : Thời giản chờ 90s - Tiêu hao khí 422 điểm
Đơn thể viễn chinh công kích mục tiêu gây sát thương , sát thương bằng lượng khí đã mất của mục tiêu , đồng thời gây tê liệt cho đối phương ( khí của mục tiêu càng nhiều thì tê liệt càng lâu tối đa 7s).


Hy vọng bài viết sẽ giúp các bằng hữu hiểu rõ hơn về môn phái Đào Hoa!

 

----------------------------