Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Nâng Cấp Chân Trùng Lâu

Đăng ngày: 24/02/2022

 Kính chào quý vị Bằng Hữu !

 

 Trùng Lâu trang bị tới từ Ma Giới với sức mạnh khủng khiếp, Huynh Muội nào sở hữu trang bị này thì hẳn sẽ nổi danh trên giang hồ. Để trang bị nay khủng khiếp hơn nữa, hôm nay bổn môn xin gửi tới Huynh Muội cách để nâng cấp trang bị Trùng Lâu thành Chân Trùng Lâu.

Để nâng cấp Huynh Muội hãy tới NPC Vương Ngữ Yên Lạc Dương (195,315). Huynh Muội cần đem theo 2 trang bị Trùng Lâu giống nhau + 1 Thẻ Trùng Lâu hoặc 5 Minh Chủ Thất Bảo Yếu Đái.

 

 Mình Chủ Thất Bảo Yếu Đái

 Khi tiêu diệt Boss or mở rương Cạnh Kỹ Trường Huynh Muội có thể nhận được Minh Chủ Đồng Yếu Đái, với 5 Minh Chủ Đồng Yếu Đái Huynh Muội sẽ đổi được 1 Minh Chủ Thất Bảo Yếu Đái tại NPC Vương Ngữ Yên. Ngoài ra, khi mở bảo rương cạnh kỹ trường Huynh Muội có thể may mắn nhận được Minh Chủ Thất Bảo Yếu Đái.

 

 

Lưu ý: Khi nâng cấp cần tháo toàn bộ cường hóa, bảo thạch, vương quyền, điêu văn ... Nếu không tháo khi nâng cấp sẽ bị mất.