Tin tức

Kinh Mạch

Đăng ngày : 24/02/2022

 

  Tính Năng Kinh Mạch

 

 Hôm nay, xin giới thiệu đến Huynh Muội tính năng Kinh Mạch. Kinh Mạch một tính năng giúp Huynh Muội tăng cường sức mạnh một cách nhanh chóng. 

 Huynh Muội ấn Alt C, tại giao diện nhân vật chọn Kinh Mạch.

 Kinh Mạch gồm 7 huyệt vị :

  • Thần Đinh gia tăng Trí Lực
  • Dương Tri gia tăng Xuyên Thích
  • Chí Dương gia tăng Thể Lực
  • Thiên Tinh gia tăng Cường Lực
  • Khí Hải gia tăng Nội Lực
  • Cơ Môn gia tăng Thân Pháp
  • Huyệt Hải gia tăng Kháng Xuyên Thích

 

 Để xung huyệt Huynh Muội cần trang bị Kinh Mạch Bí Pháp .

 Kinh Mạch Bí Pháp cấp 1 sẽ xung huyệt từ tầng 1 tới tầng 10. Để xung huyệt từ tầng 11 tới tầng 20 Huynh Muội sẽ cần trang bị Bí Pháp cấp 2 ....Xung huyệt từ tầng 91 lên 100 sẽ cần trang bị Bí Pháp cấp 10 .
  Mỗi Huyệt Vị sẽ tương ướng với 1 loại Kinh Mạch Bí Pháp. Khi Huynh Muội nâng tất cả các Huyệt Vị lên cấp 10, 20, 30, ....thì sẽ nhận thêm hiệu ứng gia tăng phần trăm máu.Tất cả cấp 10 gia tăng 6% máu, tất cả cấp 20 gia tăng 12% máu...
 Lưu ý: Huyệt Vị xung huyệt cao nhất và thấp nhất sẽ không cách nhau quá 10 cấp.Do đó, Huynh Muội muốn nâng 1 Huyệt Vị lên 30 thì các huyệt vị còn lại ít nhất phải cấp 20. 

  Để có thể xung huyệt Huynh Muội sẽ cần Điểm Kinh Mạch.

 
 Điểm Kinh Mạch đan và Bí pháp Huynh Muội có thể thu thập qua :
 
- Bí Pháp: Boss VIP Kính Hồ hàng ngày và Phó bản Lang Hoàn Phúc Địa, Phó bản Binh Thánh Kỳ Trận khó.
- Điểm kinh mạch: Boss Dã Ngoại, Boss VIP Kính Hồ hàng ngày.