Tin tức

Tuyệt Kỹ Trấn Phái

Đăng ngày : 11/12/2021

Tuyệt Kỹ Trấn Phái

 Hôm nay bổn môn xin giới thiệu tới Huynh Muội bộ 13 Tuyệt Kỹ Trấn Phái của 13 môn phái trong TLBB. Tuyệt Kỹ Trấn Phái là kỹ năng có sức mạnh rất lớn hứa hẹn sẽ đem lại những màn lật ngược thế cờ trong giao tranh và đem lại một trải nghiệm hoàn toàn mới cho mỗi môn phái.

 Để có thể tu luyện Tuyệt Kỹ Trấn Phái Huynh Muội cần thu thập 200 mảnh Tuyệt Học Tàn Trang và tâm pháp 8 bộ cấp 120. Sau khi thỏa mãn 2 điều kiện trên Huynh Muội có thể tới NPC Tổng Hợp Hoàng Dung Lạc Dương [210;310] để học cho mình Tuyệt Kỹ Trấn Phái. 

 Dưới đây là Tuyệt Kỹ Trấn Phái của 13 môn phái: 

 1.Thiếu Lâm

 2. Minh Giáo

 3. Cái Bang

 4. Võ Đang

 5. Nga My

 

 6. Tinh Túc

7. Thiên Long 

 8. Thiên Sơn 

 9. Tiêu Dao

10. Mộ Dung

 11. Đường Môn

12. Quỷ Cốc

 13. Đào Hoa

 

 Lưu ý: Khi thay đổi môn phái Tuyệt Kỹ Trấn Phái sẽ bị mất. Do đó, khi thay đổi môn phái Huynh Muội hãy suy tính thật kỹ.