Tin tức

Tính Năng Hào Hiệp Thụ Ấn

Đăng ngày : 11/12/2021

Hào Hiệp Thụ Ấn

 

  Là vật phẩm sẽ đem lại sức mạnh khiến kẻ địch phải khiếp sợ. Khi trang bị Hào Hiệp Thụ Ấn sẽ tăng các chỉ số như % máu, thuộc tính, thể lực, thân pháp và bỏ qua giảm kháng. Đặc biệt, khi Huynh Muội nâng cấp Thụ Ấn của Hào Hiệp Thụ Ấn thì có tỷ lệ miễn dịch các hiệu ứng xấu gặp phải trong giao tranh.

  7 Thụ Ấn gồm có:

  • Giảm Tản Công
  • Giảm Phong Ấn
  • Giảm Vây Khốn
  • Giảm Thất Minh
  • Giảm Tê Liệt
  • Giảm Phong Huyệt
  • Giảm Hôn Mê

  Để sở hữu được Hiệp Ấn Huynh Muội còn có vật phẩm Hào Hiệp Chứng Minh.Hào Hiệp Chứng Minh có thể thu thập tại Boss Ngũ Đế Cảnh và Boss VIP Kính Hồ.

 Khi đã có Hào Hiệp Chứng Minh Huynh Muội hãy tới NPC Hiệp Ấn (201:314) Lạc Dương để đổi Hiệp Ấn.

 Huynh Muội cần thu thập Chiến Công Quyển qua các hoạt động như : Boss VIP , Phó Bản VIP , Boss Dã Ngoại ...
 
 
 Sử dụng chiến công quyển để tích lũy cho mình điểm chiến công. Điểm chiến công Huynh Muội có thể đổi Hào Hiệp Chương và Ngự Tự Lệnh Thưởng.
- AE dùng Chiến công quyển ăn vào sẽ được điểm chiến công và dùng điểm chiến công về NPC Hiệp Ấn (201:314) Lạc Dương để đổi lấy Hào Hiệp Huân Chương và Ngự Tứ Lệnh Thưởng
+ 100 điểm chiến công đổi lấy 100 Hào Hiệp Huân Chương.
 
+ 200 điểm chiến công đổi lấy 1 Ngự Tứ Lệnh Thưởng.
 
- Hào Hiệp Huân Chương dùng để nâng cấp Hiệp Ấn. Huynh Muội ấn Alt C chọn phần Hiệp Ấn ở cạnh Hiệp Ấn có dấu mũi tên dùng để nâng cấp Hiệp Ấn ( cấp độ tối đa là cấp 8 ).
- Ngự Tứ Lệnh Thưởng sau khi sử dụng sẽ nhận được điểm công huân. Điểm công huân sẽ dùng để nâng thụ ấn, chúng ta có tổng cộng 7 thủ ấn với những hiệu quả miễn dịch hiệu ứng xấu rất có ích trong khi giao tranh.
  Lưu ý: Huynh Muội nên nâng đều 7 tầng của hiệp ấn, nâng đều 7 tầng lên cấp 1 sẽ nhận được 1% miễn dịch hiệu ứng cấp càng cao thì tỉ lệ miễn dịch càng cao. Không nên nâng dồn vào 1 tầng, sẽ vừa tốn và không nhận được hiệu quả miễn dịch.