Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[FULL] Môn Phái Thiếu Lâm

Đăng ngày: 11/04/2023

Bổn môn thiên long bát bộ Remake giới thiệu 3 sét full Môn Phái Thiếu Lâm
Bộ 1 : Kim Cương Quy Tụ : khi bị tấn công có tỉ lệ gia tăng trạng thái Kim Cương Bất Hoại Thể cho bản thân

Bộ 2: La Hán Quy Tụ : Khi trang bị sẽ nhận hiệu quả trạng thái Thiết Bố Sam cho bản thân 

Bộ 3:Phục Hổ Quy Tụ : Khi tấn công có tỉ lệ gia tăng trặng thái Vạn Phật Triều Tông ( gây sát thương và làm chậm các mục tiêu xung quanh )