Tin tức

Trang Bị Môn Phái

Đăng ngày : 22/04/2022

 Kính chào các Bằng Hữu của TLBB Remake !


Hôm nay bổn môn xin giới thiệu tới Huynh Muội Trang Bị Môn Phái, một hệ thống trang bị với sức mạnh vô cùng lớn, có thể giúp Huynh Muội tung hoành trên giang hồ. 

Trang bị Môn Phái gồm 39 bộ, mỗi môn phái sở hữu cho mình 3 bộ với 3 hiệu ứng khác nhau. Tùy vào lối chơi mà mình lựa chọn Huynh Muội có thể lựa chọn những hiệu ứng phù hợp mới mình. 

Đổi trang bị Môn Phái tại NPC Đoàn Dự  Lạc Dương ( 181,316), 500 viên Lưu Li Trân Châu sẽ đổi được 1 trang bị.  

Lưu Li Trân Châu có thể thu thập tại Boss VIP Kính Hồ 20h hàng ngày.

vc 

 Sau khi đổi nếu các chỉ số của đồ chưa vừa ý Huynh Muội có thể tẩy lại thuộc tính trang bị để phù hợp với lối lên đồ của mình. 

  Ngoài ra, Huynh Muội có thể tới NPC Châu Phong Tô Châu ( 365,250) để nâng sao cho trang bị của mình. Tối đã trang bị có thể nâng được lên 9 sao. 

 

Dưới đây là 39 bộ trang bị của 13, Huynh Muội có thể tham khảo để lựa chọn: