Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

TÍNH NĂNG THẦN KHÍ

Đăng ngày: 16/01/2022

THÁI CỔ THẦN KHÍ

 Hôm nay Bổn môn xin gửi tới Huynh Muội cách để sở hữu cho mình THÁI CỔ THẦN KHÍ, một trong những trang bị có sức mạnh hàng đầu.

 Nâng cấp Thần Khí 7 sao. 

NPC Âu Dã Thanh Phụng Minh Trấn [195:215] sẽ giúp Huynh Muội nâng cấp Thần Khí lên 7 sao.  Để nâng cấp lên 7 sao Huynh Muội cần Thông Linh cho Thần Khí 6 sao. Nguyên Liệu cần là 1 viên Tụ Linh Thạch

 Sau đó, Huynh Muội hãy tiến hành Khế Hợp cho Thần Khí. Nguyên Liệu cần dùng là Huyền Binh Thạch. Khi độ phù hợp đạt 9/9, Huynh Muội hãy chọn tiến cấp Thần Khí 7 sao. Nguyên liệu cần dùng để tiến cấp Thần Khí lên 7 sao là 1 viên Nữ Oa Thạch.

 Nâng cấp Thần Khí 8 sao.

 Tương tự như vậy, chúng ta có thể nâng cấp Thần Khí từ 7 sao lên 8 bằng cách Khế Hợp Thần Khí 7 sao lên độ phù hợp 9/9. Sau đó dùng 1 viên Nữ Oa Thần Thạch để nâng cấp Thần Khí lên 8 sao.

 Nâng cấp thần khí 9 sao.

  Sau khi có được Thần Khí 8 sao Huynh Muội hãy tới  NPC Tiêu Dao Tử  Phụng Minh Trấn [247:217] để tiếp tục nâng cấp Thần Khí lên Thái Cổ Thần Khí 9 sao. 

 Để có được Thần Khí 9 sao chúng ta cần tiến hành các bước nâng cấp sau:

 Bước 1: Khai Mộng Thần Khí 8 sao.

 Bước 2: Dục Linh Thần Khí. 

 

 Khi Khí Linh đạt 20/20 Huynh Muội tiếp tục tiến hành Chú Hồn cho Thần Khí. Như vậy, Huynh Muội đã tiến cấp thành công cho mình Thái Cổ Thần Khí.

  Tại giao diện Thần Khí Huynh Muội có thể nâng cấp và sử dụng kỹ năng Tru Tiên Vạn Tượng.

 Ngoài ra, để nâng cao sức mạnh của Thần Khí Huynh Muội hãy tiến hành Cường Hóa, Điêu Văn, Vương Quyền, ... 

 

TLBB Remake Kính Bút !
----------------------------------------------------
TLBB Remake – TLBB Private