Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Thông tin Drop server 2 TLBB Remake

Đăng ngày: 02/10/2021

                      THÔNG TIN DROP SERVER 2 TLBB Remake

 


 

 

Ác Tặc, Ác Bá: Trùng Lâu Chi Mang, Trùng Lâu Chi Lệ, Tiền Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, (Vải Bông, Bí Ngân drop Boss Level 7x trở lên).

 

Q Tô Châu, Q Lâu Lan: Tiền Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Nguyên Liệu Thần Khí, Võ Hồn,Vải Bông, Bí Ngân.

 

Boss Kính Hồ :  Tiền Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Trùng Lâu Chi Mang, Trùng Lâu Chi Lệ, Công Lực Đan, Nguyên Liệu Thần Khí, Nguyên Liệu Long Văn, Nguyên Liệu Võ Hồn, Mảnh Trùng Lâu Triệu, Mảnh Trùng Lâu Quy, Nguyên Liệu Cường Hóa.

 

Boss Huyền Vũ Đảo: Tiền Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Nguyên Liệu Long Văn, Nguyên Liệu Thần Khí, Nguyên Liệu Võ Hồn,Công Lực Đan, Sách Năng Trân Thú, Kim Tàm Ti, Căn Cốt Đan.  

 

Boss Võ Di, Thương Sơn, Thảo Nguyên: Yếu Quyết Thanh Tâm Phổ Thiện Chú, Yếu Quyết Hoành Tảo Càn Khôn, Tiền Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Nguyên Liệu Long Văn, Nguyên Liệu Thần Khí, Nguyên Liệu Võ Hồn,Công Lực Đan, Kim Tàm Ti.

 

Phó Bản Yến Tử Ô, Phó Bản Phiêu Miễu Phong:  Tiền Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Nguyên Liệu Long Văn, Nguyên Liệu Thần Khí, Nguyên Liệu Võ Hồn,Công Lực Đan,Hàn Băng Tinh Tiết.

 

Phó Bản Sát Tinh: Tiền Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Nguyên Liệu Thần Khí, Cường Hóa.

Phó Bản Tàng Kinh Các: Tiền Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Nguyên Liệu Thần Khí, Cường Hóa.

Phó Bản Tứ Tuyệt Trang: Tiền Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Nguyên Liệu Thần Khí, Cường Hóa, Nguyên Liệu Võ Hồn.

 

Phó Bản Tâm Thần Ảo Cảnh, Lang Hoàn Phúc Địa: Tiềng Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Trùng Lâu Chi Mang, Trùng Lâu Chi Lệ, Nguyên Liệu Long Văn, Nguyên Liệu Thần Khí, Nguyên Liệu Võ Hồn,Tuyệt Học Tàn Trang, Võ Học Tâm Đắc, Bí Tịch, Ngọc Kép.

 

Boss VIP Kính Hồ, Boss Ngũ Đế Cảnh: Tiềng Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Trùng Lâu Chi Mang, Trùng Lâu Chi Lệ, Nguyên Liệu Long Văn, Nguyên Liệu Thần Khí, Nguyên Liệu Võ Hồn,Tuyệt Học Tàn Trang, Võ Học Tâm Đắc, Bí Tịch, Ngọc Kép, Mảnh Trùng Lâu, Đồ chế 10x 11x, Hồng Diệc Thạch.

 

Boss Bảo Tàng Động, Boss YVCM, Boss Môn Phái, Boss Tần Hoàng Địa Cung, Boss Thông Thiên Tháp, Boss Thúc Hà Cổ Trấn, Boss Thủy Nguyệt Động Thiên, Boss Vân Phù: Tiền Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Nguyên Liệu Long Văn, Nguyên Liệu Thần Khí, Nguyên Liệu Võ Hồn,Công Lực Đan, Kim Tàm Ti, Tử Vi Linh Phách.

 

Binh Lính Vân Phù:  Yến Huyền Ngọc, Đồ chế 10x 11x.

 

Chiến Trường Tống Liêu: Tiềng Vàng, Bảo Thạch Toái Phiến, Nguyên Liệu Long Văn, Nguyên Liệu Thần Khí, Nguyên Liệu Võ Hồn, Điểm Tống Liêu.

 

Chiến Trường Chân Long: Điểm Tống Liêu, Kim Nguyên Bảo.

 

Liên Minh Đại Chiến: Điểm Liên Minh, Kim Nguyên Bảo.


GIỜ BOSS XUẤT HIỆN:

ÁC TẶC: 
2h-->3h, 13h-->14h, 15h-->16h, 17h-->18h, 19h-->20h, 21h-->22h 

ÁC BÁ: 
00h-->00h30, 4h-->4h30, 10h-->10h30, 12h-->12h30, 16h-->16h30, 20h-->20h30, 22h-->22h30

BOSS VIP HÀNG NGÀY: 20h-20h15 xuất hiện tại Kính Hồ, 20h30 xuất hiện tại Vân Phù

BOSS VIP THỨ 7 HÀNG TUẦN: 21h thứ 7 hàng tuần tại Ngũ Đế Cảnh

Boss YVCM,Bảo Tàng Động: Phút 00 hàng giờ

Boss Ngân Nga Tuyết Nguyên: Phút 15 hàng giờ

Boss Môn Phái, THDC: Phút 30 hàng giờ

Boss Thông Thiên Tháp: Phút 45 hàng giờ 

Boss Thúc Hà Cổ Trấn: Giờ lẻ phút 30 hàng ngày

Boss Thủy Nguyệt Động Thiên: Giờ chẵn phút 30 hàng ngày

Boss Thánh Thú Sơn: Giờ chẵn phút 15 hàng ngày


Boss Thương Sơn, Thảo Nguyên, Võ Di, Huyền Vũ Đảo:


 


--------------------------------------------
BQT TLBB Remake kính bút!