Tin tức

Hướng dẫn cày vàng tại s3 Remake

Đăng ngày : 24/01/2022

TLBB Remake xin gửi tới quý bằng hữu các cách cày vàng của server.

Quý bằng có thể cày vàng qua các cách như sau:

Cách 1:
- Train Yến Vương Cổ Mộ để nhặt Yến Huyền Ngọc khi gom đủ 100 viên Yến Huyền Ngọc (không cố định) có thể đem về NPC Tổng Hợp Kiều Phong tại 208,310 Lạc Dương để đổi lấy 1 lượng vàng không khóa nhất định, còn Yến Huyền Ngọc khóa có thể mang về các shop tại npc bán lấy vàng khóa nhất định

Cách 2:
- Train Tần Hoàng Địa Cung để nhặt Tần Hoàng Châu khi gom đủ 100 viên Tần Hoàng Châu (không cố định) có thể đem về NPC Tổng Hợp Kiều Phong tại 208,310 Lạc Dương để đổi lấy 1 lượng vàng không khóa nhất định, còn Tần Hoàng Châu khóa có thể mang về các shop tại npc bán lấy vàng khóa nhất định

 

Cách 3:
- Săn boss hoặc phụ bản để có thể thu thập được 15 đóa mai khôi, khi bán 15 đóa mai khôi sẽ nhận được 1 lượng vàng không khóa nhất định


- Ngoài ra quý bằng hữu có thể đi các hoạt động như chạy Thương Nhân, Thủy Lao cũng có thể kiếm được vàng không khóa.