Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[FULL] Môn Phái Võ Đang

Đăng ngày: 12/04/2023

Bổn môn thiên long bát bộ Remake giới thiệu 3 sét full Môn Phái Võ Đang

Bộ 1: Âm Dương Quy Tụ: Khi bị tấn công có tỷ lệ gia tăng trạng thái Tiên Phong Đạo Cốt cho bản thân.

Bộ 2: Lưỡng Nghi Quy Tụ: Khi tấn công có tỷ lệ hồi khí cho bản thân

Bộ 3: Thái Cực Quy Tụ: Khi tấn công có tỷ lệ khiến đối phương bị Định Thân,đồng thời có tỷ lệ gia tăng trạng thái Lục Hợp Kinh Khí cho bản thân.