Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[FULL] Môn Phái Tinh Túc

Đăng ngày: 12/04/2023

Bổn môn thiên long bát bộ Remake giới thiệu 3 sét full Môn Phái Tinh Túc.
Bộ 1: Hóa Công Quy Tụ:Khi tấn công có tỷ lệ làm đối phương bị Tán Công và rơi vào trạng thái Hàm Tiếu Bát Bộ Điên.

 

 

Bộ 2: Thần Mộc Quy Tụ:Khi tấn công có tỷ lệ khiến đối phương rơi vào trạng thái Tiểu Lí Tàng Đao.

Bộ 3: Thánh Thủy Quy Tụ: Khi trang bị sẽ nhận hiệu quả trạng thái Thủy Độn.