Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[FULL] Môn Phái Thiên Sơn

Đăng ngày: 14/04/2023

Bổn môn thiên long bát bộ Remake giới thiệu 3 sét full Môn Phái Thiên Sơn.

Bộ 1: Chiết Mai Quy Tụ: Khi tấn công có tỷ lệ gia tăng trạng thái Vô Chiêu cho bản thân.

Bộ 2 : Khi trang bị sẽ nhận hiệu quả trạng thái Dung tuyết thức cho bản thân.

Bộ 3: Lục Dương Quy Tụ: Khi tấn công có tỷ lệ gia tăng 9999 Hội Công trong 5 giây cho bản thân.