Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[FULL] Môn Phái Thiên Long

Đăng ngày: 12/04/2023

Bổn môn thiên long bát bộ Remake giới thiệu 3 sét full Môn Phái Thiên Long.
Bộ 1: Đạo Dẫn Quy Tụ: Khi trang bị sẽ nhận hiệu quả trạng thái Tuyệt Quyền Thức cho bản thân

Bộ 2: Khô Thiện Quy Tụ: Khi tấn công có tỷ lệ khiến đối phương bị phong huyệt.

Bộ 3: Lục Mạch Quy Tụ:Khi tấn công có tỷ lệ gây hiệu ứng Lục Mạch cho mục tiêu.