Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[FULL] Môn Phái Nga My

Đăng ngày: 12/04/2023

Bổn môn thiên long bát bộ Remake giới thiệu 3 sét full Môn Phái Nga My.

Bộ 1:Thần Hữu Quy Tụ:: Khi bị tấn công có tỷ lệ gia tăng trạng thái Diên Niên ích Thọ cho bản thân.

Bộ 2: Thục Nữ Quy Tụ: Khi bị tấn công có tỷ lệ gia tăng trạng thái Hồi Thiên Thuật cho bản thân.

Bộ 3 : Quân Tử Quy Tụ: Khi tấn công có tỷ lệ gia tăng Sát Thương,đồng thời gia tăng trạng thái Thiên Hữu cho bản thân.