Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[FULL] Môn Phái Mộ Dung

Đăng ngày: 14/04/2023

Bổn môn thiên long bát bộ Remake giới thiệu 3 sét full Môn Phái Mộ Dung.
Bộ 1 : Thanh Vân Quy Tụ : Khi tấn công có tỷ lệ xuất hiện Phá Thiên Thức Nhất Kiếm.

Bộ 2 : Tinh Nguyệt Quy Tụ : Khi tấn công có tỷ lệ gia tăng sát thương,đồng thời gây trạng thái Định Thân cho mục tiêu.

Bộ 3: Đấu Chuyển Quy Tụ: Khi trang bị sẽ nhận hiệu quả của trạng thái Súc Vân Dục Vũ cho bản thân.