Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[FULL] Môn Phái Minh Gíao

Đăng ngày: 11/04/2023

Bổn môn thiên long bát bộ Remake giới thiệu 3 sét full Môn Phái Minh Gíao

Bộ 1 : Minh Tôn Quy Tụ : Khi tấn công có tỉ lệ gia tăng trạng thái Vô Trùng Sinh Hữu cho bản thân

Bộ 2: Qùy Hoa Quy Tụ : khi trang bị sẽ nhận hiệu quả trạng thái Nộ Phát Xung Quan cho bản thân

Bộ 3: Liệt Diễm Quy Tụ: Khi bị tấn công có tỉ lệ gia tăng trạng thái Trường Sinh Thủy cho bản thân