Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[FULL] Môn Phái Đường Môn

Đăng ngày: 14/04/2023

Bổn môn thiên long bát bộ Remake giới thiệu 3 sét full Môn Phái Đường Môn.

Bộ 1 : Phong Lôi Quy Tụ : Khi tấn công có tỷ lệ gia tăng Sát Thương , đồng thời gây Mù cho đối phương.

Bộ 2. Mạn Thiên Quy Tụ: Khi tấn công có tỷ lệ gia tăng trạng thái Thập Phương Câu Diệt cho bản thân.

Bộ 3: Sâm La Quy Tụ :Khi trang bị sẽ nhận hiệu quả trạng thái Lực Tích Thái Hư cho bản thân: