Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[FULL] Môn Phái Đào Hoa

Đăng ngày: 14/04/2023

Bổn môn thiên long bát bộ Remake giới thiệu 3 sét full Môn Phái Đào Hoa.
Bộ 1: Thủy Thệ Quy Tụ:Khi bị tấn công có tỷ lệ gia tăng trạng thái Khổ Trú Đoản cho bản thân.

Bộ 2:Phần Hồn Quy Tụ:Khi trang bị sẽ nhận hiệu quả trạng thái Nhân Dĩ Thủ Bổn cho bản thân.

Bộ 3: Chinh Phạt Quy Tụ: Khi trang bị sẽ nhận hiệu quả trạng thái Chiến Khả Đắc Uy cho bản thân.