Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[FULL] Môn Phái Cái Bang

Đăng ngày: 11/04/2023

Bổn môn thiên long bát bộ Remake giới thiệu 3 sét full Môn Phái Cái Bang.

Bộ 1 : Hàng Long Quy Tụ : Khi tấn công có tỉ lệ gia tăng trạng thái Hàng Long Tụ Khí cho bản thân.

Bộ 2 : Cầm Long Quy Tụ .khi tấn công có tỉ lệ phục hồi 6% máu cho bản thân

 

 

 

 

 

 

Bộ 3: Khống Hạc Quy Tụ: Khi tấn công có tỉ lệ gây thêm sát thương, đồng thời khiến đối phương giảm 70% tốc độ di chuyển.